Buildingblock: Unenroll tool

Met deze tool wordt het voor instructors mogelijk om hun studenten de gelegenheid te geven zichzelf uit te schrijven voor een cursus/community. Standaard kunnen studenten in Blackboard alleen door de instructor worden uitgeschreven, een taak die nogal eens verwaarloosd wordt.

Na installatie van deze E-merge tool kan de instructor de un-enroll optie aan of uit zetten voor zijn cursus. Hij moet daarbij kiezen uit twee mogelijke un-enroll-strategieën, (delete of deactivate). Studenten kunnen zich, nadat de docent de tool geconfigureerd heeft, uitschrijven voor de betreffende cursus zonder verdere tussenkomst van de docent.

Deze Buildingblock is ontwikkeld door de TU Delft en is onder Open-Source licentie (vrijelijk) beschikbaar.

Meer Informatie & Download