Blackboard bijeenkomsten

Tijdens de Surf onderwijsdagen zijn we weer bij elkaar gaan zitten en hebben een programma voor het komend jaar afgesproken. Hieronder staat aangeven welk onderwerp wanneer door wie wordt georganiseerd.

 • Handleidingen + Docentprofessionalisering
  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Ineke Janssen van de Radboud Universiteit in Nijmegen in januari.
 • Building blocks (data-integratie + nieuwe functionaliteiten)
  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Fabienne van Daalen van de Politie Academie in Apeldoorn in maart.
 • Content System
  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Noel Jaminon en Mark Aarts van de Universiteit Maastricht in april.
 • Blackboard vs Web 2.0
  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Keith Russell van de Universiteit Utrecht in mei.
 • Bb als portal of Blackboard in een andere portal
  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Liset Bakalis van Rijksuniversiteit Groningen in juni.
 • Toetsing met Blackboard of ander systeem
  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Frits Salomons van de Hanze Hogeschool in Groningen in september.
 • Promotie-onderzoek gebruik Blackboard
  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Piet van der Zanden van de TU Delft in oktober.

Tijdens elke bijeenkomst zal er ook een rondje beheer worden gedaan om eventuele actuele zaken te bespreken. Het onderwerp juridische aspecten gebruik Blackboard zal via de weblog worden besproken. Ineke Jansen neemt hierin het voortouw.