Gebruikersdag op 29 juni over portals

Zoals eerder is aangekondigd vindt op aanstaande vrijdag 29 juni een Blackboard Gebruikersdag in Groningen plaats. Jullie zijn hier allen van harte voor uitgenodigd, bijgevoegd is het programma van deze dag en een aantal vragen.
Ivm de zaalgrootte en de lunch stellen we het op prijs dat je je (het liefst deze week) aanmeldt. Aanmelden kan per email aan L.D.Bakalis (a) rug.nl, onder vermelding van je naam en instelling. Graag daarbij aangeven met hoeveel personen je komt.
Continue reading

Universiteit Leiden – Functionele Test Bb 7.2

Deze functionele test bestaat uit testcases voor het testen van nagenoeg alle onderdelen van Blackboard 7.2 die studenten en docenten gebruiken.

De testcases worden uitgevoerd in een aantal testcourses die voor het uitvoeren van de testcases dienen te worden aangemaakt in Blackboard. Verschillende testcases worden door accounts met verschillende rollen in Blackboard uitgevoerd. Deze accounts dienen eveneens in Blackboard te worden aangemaakt voordat begonnen wordt met testen. 

De volledige functionele test bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Wordbestand met beschrijving van de inrichting van de testcourse en ondersteundende courses in Blackboard: Beschrijving Test Course Blackboard 7.2.doc
  2. Excel bestand met alle testcases erin: Test Cases 7.2.xls
  3. Excelbetand met de details van de verschillende accounts, nodig om de tests uit te voeren: RollenBlackboard 7.2.xls
  4. Zip-file met alle bestanden nodig om de cases uit te voeren. Moet uitgepakt worden voor het gebruikt kan worden: Testbestanden 7.2.zip

Op alle bovenstaande bestanden is een Creative Commons Licentie van toepassing.
Creative Commons License