Toledo en eloV overgang naar Blackboard 7.2

De laatste weken heeft het Toledoteam zowel de Toledo-leeromgeving (Associatie K.U.Leuven) als eloV (VVKSO – secundair onderwijs) overgezet naar Blackboard 7.2.

In plaats van de bestaande servers te upgraden werden nieuwe (lege) Blackboard 7.2 servers opgezet. De vakken en gebruikers werden overgezet via een uitgebreide archive-restore operatie, terwijl de hele look & feel en basisinstellingen opnieuw werden gecreëerd (branding, tabs, modules, settings). Voor Toledo werd het content system via een alternatieve weg overgezet. Een deel van de bestaande building blocks werd reeds aangepast, een ander deel wordt in de loop van de volgende weken nog herschreven.

Een aantal problemen waar we mee geconfronteerd werden, hadden te maken met de manier waarop we zijn overgegaan naar de nieuwe versie (rechten content system, archive-restore operatie), en zullen ongetwijfeld bij een gewone upgrade niet opduiken.

Daarnaast hebben we ook enkele bugs en problemen gemerkt in Blackboard 7.2. Een overzicht van de gekende problemen en eventuele stand van zaken m.b.t. workarounds en oplossingen zijn te vinden op onze website. Ook Tolsup, onze knowledge base voor Toledo-ondersteuners, zal de komende weken uitgebreid worden met specifieke Blackboard 7.2 info.