Blackboard beheerders overleg op OWD2007

Net als voorafgaande jaren willen we weer op de eerste dag van de SURF Hoger Onderwijsdagen (DINSDAG 13 NOVEMBER) in de pauze een half uurtje bij elkaar komen om met elkaar een nieuw jaarprogramma af te spreken.

Ik hoorde al links en rechts wat suggesties voor onderwerpen en er waren gelukkig ook al mensen die aanboden een presentatie te willen houden over het onderwerp.

Zo zijn bijvoorbeeld o.a. genoemd:

  • video streaming
  • building blocks
  • SOA-architectuur in je gehele organisatie
  • beheersbaarheid van Bb
  • monitoring performance en stabiliteit
  • uitwisseling ervaringen technische ontwikkelaars/beheerders 

Wil je vast eens nagaan welke onderwerpen jij aan de lijst wilt toevoegen, in welke onderwerpen je het meest geïnteresseerd bent en over welke onderwerpen je graag een presentatie wilt houden?

Dan graag allemaal tot ziens dinsdag de dertiende!!
Veel groeten

Ineke Janssen

P.s.
En als je over onderwerp graag een presentatie wilt houden en je kunt niet komen; mail dan I.janssen [a] cif.ru.nl