Building block Streaming Video

Bij de RUG zijn we voornemens een buildingblock te gaan bouwen om streamingvideobestanden op een externe streamingvideoserver(eigen/sv-dienst surf) te plaatsen en te linken vanuit Blackboard.

Dit hangt samen met het gereed komen van de nieuwe streaming video (sv) dienst van Surf(vp-x/vip in 2008). De daar gebruikte afschermingstechnologie komt als open source programma beschikbaar. Naast het gebruik van deze afscherming wordt het ook mogelijk de nieuwe sv-dienst van surfnet te benaderen (plaatsen video/ linken video) met soa en single sign on technologie.

Deze zaken willen wij verenigen in een te bouwen buildingblock met(voorlopig) de volgende functionaliteiten:

  • het kunnen plaatsen van video op sv-dienst server of eigen server (die wel gebruikt maakt van de afschermingstechnologie van Surfnet)
  • Het hebben als docent van een lijstje favoriete video’s die geplaatst kunnen worden vanuit een bepaalde course op Blackboard zodat de deelnemers van deze course (alleen) bij deze video kunnen. (sv-surfnet/eigen server, zie boven)
  • In tweede instantie: het toevoegen van de geselecteerde video’s uit zoepportal aan het lijstje favorieten (de vind tool zoepportal komt in 2008 beschikbaar voor alle instellingen met een academia licentie)
  • In tweede instantie: Studenten krijgen binnen een bepaalde course de mogelijkheid om zelf video’s toe te voegen (sv-surfnet/eigen server, zie boven)

Indien jouw instelling geïnteresseerd is in zo’n buildingblock dan horen wij dat graag, meld je per e-mail bij Gert-Jan Verheij g.j.verheij [a] rug.nl