Verslag Blackboard Gebruikersgroep op 2 november 2007

Frits Salomons van de Hanze Hogeschool heeft deze keer een uitgebreid verslag geschreven van de Blackboard gebruikersbijeenkomst op 2 november in Maastricht. Het onderwerp van deze bijeenkomst wass het Blackboard Content System (inclusief portfolio). De opkomst was ca 50 personen. Hieronder staat het verslag van Frits.

Aanvullingen en correcties zijn altijd welkom. 

Inleiding Jeroen ten Haaf, Universiteit Maastricht

Succesfactoren voor gebuik Blackboard

 • Samenwerking diverse beheergroepen (technisch, functioneel, faculteiten) waarbij functioneel beheer schakel is tussen ICT en Onderwijs.
 • Functioneel beheer initieert veranderingen, beheert Blackboard functioneel.
 • Programmeurs die zaken aan elkaar weten te koppelen en oplossingen vinden voor problemen.
 • Docenten nodig die innovatief, kritisch, loyaal en samenwerkingsgezind zijn.

Bedreigingen

 • Suboptimale voorzieningen.
 • Onbegrip.

UM migreert januari 2008 naar Bb 7.3,  (Avans februari 2008, Hanzehogeschool Groningen voorlopige planning 1e week van januari).

UM gaat midden 2008 op initiatief van Blackboard en SAP (proberen) de leeromgeving real-time (te) koppelen aan SAP zodat informatie altijd up-to-date is.

 

UM heeft grote behoefte aan differentiatie in de beheerstools (zie ook punt Blackboard gebruikersgroep). Verder wil is de wens om meer tools in te zetten om de gebruikersvriendelijkheid van Bb te verhogen.

 

STOAS, visie op Blackboard Content System, Leen van Kaam

 • BBCS is sinds versie van BB 6 sterk verbeterd en BB7.3 kent een tweetal zeer belangrijke verbeteringen; recycle bin en uniek id voor content. Overzicht van Leen:
  • Recycle Bin Optie (de NL naamgeving aanpassen want term "hergebruik" geeft veel verwarring):  een bestand wordt niet verwijderd maar in recycle bin geplaatst (ook als het via WebDav verwijderd wordt); de optie werkt nog niet optimaal: als het bestand onderdeel was van een portfolio en de link wordt uit het portfolio verwijderd (moet ook), dan ziet de user die het portfolio ook mag zien het bestand in zijn eigen de recycle bin (o.i.d.). Verder is het echt verwijderen van de content nu meer werk. De bin werkt niet zoals we die kennen van Windows.
   Deze werkwijze van BBCS wordt door velen toegejuicht omdat er bijvoorbeeld niet gerestored hoeft te worden (UM doet dat bv. op verzoek).
  • Elk bestand krijgt eigen ID waardoor het verslepen van content naar een andere map geen gevolgen heeft voor de link in het portfolio (tot BB 7.2: link werkt niet meer als content verplaatst wordt). NB. In manual staat ten onrechte nog steeds dat de link verbroken in het geval van een Basic Portfolio).
  • Minder klikwerk doordat aan map of bestand bij het aanmaken of plaatsen direct allerlei rechten kunnen worden geregeld (nu zit dit op een andere plaats).
  • Zoeken naar verweesde content (geen eigenaar bekend).
  • Pass geldt voor gehele map aan te maken en niet alleen voor item in map. Hiermee krijg je een samenwerkingsmogelijkheid met personen buiten de instelling.
  • Kunnen linken naar een bepaalde versie van een document en niet alleen naar de laatste.
  • Metadata zeer sterk verbeterd met veel mogelijkheden.
 • Conceptuele fout is de presentatie van BBLS en BBCS als twee naast elkaar staande systemen die hier en daar een connectie hebben. Daardoor hebben gebruikers geen goed beeld van het verschil  in werking tussen content direct geplaatst in Course enerzijds en de ontsluiting via hyperlink naar BBCS anderzijds.
  CS is te zien als een uitbreiding van de workspace die een gebruiker in BBLS had en dat komt niet goed naar voren.
 • Gebruik nooit Course Content om content van Courses onder te brengen. Als de Course wordt verwijderd, heeft de content geen eigenaar meer. Alle instellingen gebruiken Inst. Content om Course content onder te brengen. Leuven heeft daarvoor tools aangemaakt om mappen aan te maken voor courses (presentatie van Leuven bevat verschillende codes die als basis kan dienen om een tool voor de eigen instelling te maken).
  Organization Content is geen probleem. Bij veel instellingen wordt dit gebied gebruikt voor samenwerken in groepen (zie ook punt BB gebruikersgroep).
 • Volgens Leen zal BBCS nooit een CMS worden en moet je dat ook niet willen omdat een echt CMS docenten zal afstoten.
  Reactie: waarom dan nog BBCS aanschaffen?
 • Maak geen gebruik van nieuwe persoonlijke portfolio! Deze uitspraak wordt ondersteund door meerdere instellingen.

Portfolio gebruik Universiteit Maastricht, Annouk Prop, Marieke Kools

 • Conclusie: gebruik BB Portfolio het als begeleidingsportfolio (reflectie) en niet als beoordelingsportfolio.
 • E-Portfolio toegepast bij Geneeskunde en Psychologie.
 • Student heeft 200 MB beschikbaar; dit blijkt nogal te wisselen per instelling (KU Leuven  50 MB, Hanzehogeschool Groningen 200 MB).
  Opmerking: ophogen quota voor alle studenten veel werk; Leuven is bezig met ontwikkelen van tool hiervoor.
 • Geneeskunde gebruikt voorgestructureerd portfolio (Leuven heeft building block gemaakt waarmee een docent een template eventueel gevuld met documenten, klaar kan zetten. De student kan het vervolgens kopiëren naar zijn portfolio’s en het vervolgens bewerken). Studenten krijgen 2 studiepunten bij positieve beoordeling op vorm en inhoud.
 • Last gehad van:
  • performance problemen wanneer veel studenten tegelijkertijd hun My Content gaan vullen.
  • proces van sturen/ontvangen van e-mail tbv klaargezet portfolio: soms wil map niet openen: kan zijn dat student de "portfoliouser"als user met leesrechten heeft verwijderd (?).
  • bevriezen portfolio niet mogelijk: idee geopperd om het portfolio te downloaden als zip, dan in te leveren via assignment; staat het in het gradebook.
  • comments als functionaliteit; geopperd om review functie van gradebook te gebruiken (algemeen gedeeld probleem).
  • geen subbuttons mogelijk.
  • importeren
  • bespreking: toch weer printen want achter laptop wordt niet als plezierig ervaren; mening wordt niet door allen gedeeld, kwestie van tijd en men is niet anders gewend; TU Delft werkt met laptop icm beamer.
 • Student (geneeskunde  psychologie) vindt over het algemeen e-portfolio leuker dan papieren, besteden er ook meer tijd aan. Papieren portfolio is voorgestructureerd Word document en dat invullen ervaart men als saai.
 • Mentor/beoordelaar: positief t.a.v. e-portfolio (compacter, navigeren via hyperlinks).

 

Papier of elektronisch: 2 portfolio implementaties bij Geneeskunde, Universiteit Maastricht, Maarten van Wessel.

 • Onderzoek net gepubliceerd (Driessen cc, 2007) naar impact e-portfolio op studie student (resultaten, motivatie etc).
 • In 2005/2006 konden studenten tegen 20 Euro vergoeding kiezen om met een E-Portfolio te werken. In 2006/2007 Konden begeleiders aangeven of ze E-portfolio wilden gebruiken. Studenten werden at random toegewezen aan een begeleider en zo ingedeeld bij de e-portfolio groep of de groep die met papieren portfolio werkte.
 • E-Portfolio gebruik heeft geen negatief effect. Voor mannen lijkt het zelfs positief. Verschillen zijn echter klein.
 • Significant verschil in bestede tijd (23 voor e-portfolio tegen 16 voor papieren).
 • Een niet gemeten storende factor die resultaten beïnvloed kunnen hebben zijn de technische problemen die optraden gedurende de onderzoeksperiode.

 

Ervaringen RuG, UM en OU met Blackboard CS

UM

 • Meting: 822.199 bestanden die vaker dan 1x voorkomen in BBLS: 65 GB
 • Studenten krijgen 50 MB opslagcapaciteit naast BBLS/CS
 • BBCS wordt alleen voor onderwijsdoeleinden gebruikt.
 • In BBCS alleen knoppen Community content en Inst. Content, geen gebruik van Library en Courses.
 • Cursussen in Inst. Content aanmaken t.b.v. bestanden/groepen: heel bewerkelijk; tool analoog KU Leuven nodig.
 • Soms worden mappen in My Content om onverklaarbare reden onzichtbaar voor student. Wordt opgelost door een tool van Blackboard te draaien (bij HG is dit fenomeen nog niet opgetreden).
 • Gaan naar situatie productie- en acceptatieomgeving.
 • Reden om in jan. 2008 over te gaan naar 7.3 is vooral recycle bin.
 • TU Delft: ondersteuning docenten bij overgang naar nieuwe versie: studentassistenten begeleiden docenten die kunnen inschrijven op 3 cursussen: basis-, geavanceeerd of wat is nieuw. De cursussen worden gelijktijdig in dezelfde zaal gegeven. Opkomst groot. Docenten gaan vaak, onder begeleiding, aan de slag met eigen cursus.

 

RuG

 • Nog steeds in pilotfase: december beslissing of men licentie voor BBCS verlengt.
 • Divers gebruik in pilots (Letteren talenportfolio, Wiskunde elektronisch dossier, Rechten studiegids, zie presentatie).
 • Vier studentassistenten ter ondersteuning; op helpdesk Nestor is altijd één aanwezig.
 • Website RuG is toegankelijk: nestor.rug.nl
  login met gast-bbgg (login en ww)

 

OU

 • Sinds september 2007 Blackboard in gebruik (voordien wel hier en daar ervaring met Blackboard).
 • Zie presentatie voor voorbeelden van gebruik.

 

Toledo+, een Blackboard content system facelift, KU Leuven, Ilse depré

 • BBCS gebruik: doel m.n. gebruik e-Portfolio.
 • Nog op BB 6.3. Veel WebDav problemen (niet Vista gerelateerd): werkt niet op elke PC. Verder problemen met externe gebruikers.
 • KU Leuven heeft diverse tools ontwikkeld om CS beter en overzichtelijker te ontsluiten via tabblad op portal.
 • Keuze voor BB Portfolio en CS: beantwoordde 80% van de vragen (generieke oplossing, inpasbaar in Toledo, schaalbaar).
 • Studenten blijken My Content te gebruiken voor groepswerk, niet handig en daarom wordt er meer beschikbaar gesteld binnen CS dan aanvankelijk de bedoeling was.
 • Formatieve Feedback via Comments in E-Portfolio, Summatieve Feedback via Assignment zip inleveren via BBLS (dit belandt in gradebook).
 • Portfolio gebruik voor
  • Projectwerk via portfolio (lijkt niet handig)
  • Docentenportfolio (aanvankelijk aarzeling bij docent, nu positiever)
  • Taalportfolio
  • Dagboekportfolio waarin uitwisselingsstudenten een en ander bijhouden en de begeleiders in Leuven de student kunne volgen.
 • Ontwikkeld: prachtige tool voor aanmaken templates door docenten die vervolgens door studenten kan worden gekopieerd.
 • 8000 cs gebruikers momenteel, meestal portfolio gebruikers. Evaluatie: studenten hebben technisch gezien geen moeite met E-Portfolio gebruik.
 • gebreken Portfolio:
  • link naar gradebook ontbreekt
  • kopieermogelijkheid
  • geen download mogelijkheid voor docent
  • optie om d.m.v. een vooringevulde pagina ("item") iets van een template aan te bieden om toe te voegen aan portfolio werkt niet (allerlei redenen, ook ervaring binnen Hanzehogeschool).

 

Blackboard Gebuikersgroep en in de wandelgangen

 • Domeinen in BB7: werken niet zoals je wilt; daarom is een beheer building block door Leiden i.s.m. Stoas ontwikkelt waarmee het beheer gedelegeerd kan worden.
 • Nieuwe Discussion Board: wisselende ervaringen, zowel negatief als positief.
 • Building Block Advanced Group Tool van RuG uitbreiden met de mogelijkheid om groepen in CS aan te maken waarbij de rechten direct goed staan. Meerdere instellingen hebben deze wens (BbCS is heel geschikt voor samenwerken in groepen).
 • Oproep: gebruik maillist: problemen en oplossingen plaatsen.
  Aanmelden voor de lijst via blackboard [a] vu.nl (Steve Pang).
 • ROC Midden Nederland heeft een tooltje om relatieve hyperlinks in portfolio’s na migratie aan te passen. De standaard tool van Blackboard past deze links niet aan.
 • Rapport "Kunst van de ordening" aanrader.
 • RuG: wie wil participeren in project tbv maken building block om MM op streaming media server te ontsluiten in Blackboard.
 • BB 7.4 zal portfolio mogelijk los van BBCS komen te staan (Web CT functie en BB functie gecombineerd?).
 • Er is een building block die text to speech software koppelt aan Blackboard waadoor de leesbaarheid voor dyslectici verbeterd wordt. TU Delft gaat dit testen.
 • Zorgen over niet functioneren van WebDav icm Vista worden gedeeld.
 • Een van de laatste security issues in Windows: de fix geeft probleem voor de equation editor (mededeling van …).
 • Mappen in Inst. Content: maak studentmap en geef student leesrechten, op parent map is niet nodig. Student kan de map met Search vinden en vervolgens een Bookmark maken. De Bookmark shortcut is als hyperlink in portfolio te plaatsen (probleem van HG en RuG om in portfolio te linken naar content in Inst. Content area wordt door deze work arround opgelost met dank aan VU en Leuven).

6 thoughts on “Verslag Blackboard Gebruikersgroep op 2 november 2007

 1. In het verslag van de presentatie van Leen van Kaam wordt staat: “Gebruik nooit Course Content om content van Courses onder te brengen. Als de Course wordt verwijderd, heeft de content geen eigenaar meer.”

  Dat verhaal begrijp ik, alleen kwam de volgende vraag bij me op:
  Als ik een course verwijder, verdwijnt ook de course inhoud. Als ik een course verwijder waarvan een deel van de content in de Course Content staat dan verdwijnt die weliswaar niet, maar wordt ‘orphaned content’ en die kan ik toch opsporen en verwijderen met een nieuwe tool (heb die nog niet gezien, werk nog met BB 6.3) die deze orphaned content zichtbaar maakt? Wat is dan het probleem nog?
  Het enige probleem dat ik op dit moment kan bedenken is dat het niet samen met de course gearchiveerd is en dus achteraf niet terug te halen. Of zie ik iets over het hoofd?

 2. Een paar weken geleden heb ik een interview gehad met een Blackboard medewerker over het e-portfolio. We hebben het toen ook gehad over het grote verschil in gebruik in Europa ten opzichte van Amerika. In de VS gebruiken ze het portfolio als een showcase portfolio, vooral ook wanneer studenten al zijn afgestudeerd. De accounts van studenten blijven bestaan in BBCS en ze kunnen gebruik blijven maken van het portfolio om zichzelf te presenteren. Het is voor de instelling een mogelijkheid om contact te blijven houden met studenten. Het personal portfolio is er vooral gekomen omdat het meer vrijheid en opmaak mogelijkheden biedt om een showcase portfolio te maken.

  In Nederland (Europa) gebruiken we het portfolio veel meer binnen het onderwijsproces en wil de docent vaak invloed uitoefenen op de structuur en “vormgeving” van het portfolio. Het basic portfolio biedt hiervoor meer mogelijkheden dan het personal portfolio. Daarom is het wel logisch dat veel instellingen het personal portfolio uitzetten. Misschien gaan we het ooit nog weer aanzetten, wanneer we ook onze alumni deze e-portfolio mogelijkheid willen blijven bieden.

 3. In antwoord op de vraag van Karin
  Ik heb niet gezegd, dat het personal portfolio niet gebruikt moet worden. Ik heb gezegd dat veel instellingen het uit zetten m.a.w. niet gebruiken. Dat gebeurt, omdat het personal portfolio vooral gaat over layout mogelijkheden, maar nauwelijks mogelijkheden tot inhoudelijke sturing (buiten een verplichte knoppenset) of ondersteuning van het portfolio-ontwikkelproces. In het basic portfolio gebruiken veel instellingen juist de sturing van de ‘portfolio-items’ (templates). De layoutmogelijkheden van het personal portfolio voldoen ook niet echt aan de regel ‘Keep it simple!’ Het is een brei van instellingen, waar de portfolioeigenaar mee geconfronteerd wordt. Daarnaast is de mogelijkheid om in de artifacts contentitems uit de content collection op te nemen beperkt. Daar staan bij de meeste instellingen alle bewijsmaterialen. Je kunt wel bestanden vanaf je locale PC hechten aan artifacts (via de wysiwyg editor), maar die verdwijnen dan weer in een of andere database. Dat gaat er weer vanuit dat hetzelfde bestand op veel verschillende plaatsen wordt opgeslagen.
  M.i. is het personal portfolio een halffabricaat, noch boter noch vis. Ik zie het als een gemiste kans dat er een nieuwe lijn portfolio’s naast het basic portfolio wordt ontwikkeld en dat er niet voor is gekozen uitgaande van het basic portfolio verder te ontwikkelen.

 4. Bedankt Frits!
  Weet iemand of de powerpoints ook op deze plek komen?

 5. Ik was er niet bij, maar waarom zei Leen dat er geen gebruik gemaakt moet worden van het persoonlijk portfolio?

Comments are closed.