Verslag gebruikersgroep 2 november

Op de bijeenkomst in Maastricht is er ook weer tijd ingeruimd om zaken die spelen bij de gebruikersgroep te bespreken.

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

 • SafeAssign
  Namens de NL-gebruikersgroep heeft Willem van Valkenburg dit aangekaart bij Blackboard. Hierop hebben wij inmiddels verschillende reacties gehad. Het lijkt dat Blackboard dit serieus neemt. Graag  aan Willem doorgeven als er nog aanvullende vragen aan Blackboard gesteld moeten worden of als performance onvoldoende blijft.
 • Programma komend jaar
  Zoals we de afgelopen paar jaar hebben gedaan, komen we ook deze keer weer bij elkaar om een programma voor het komend jaar op te stellen. Voor meer info hierover, klik hier.
 • Mailinglist
  Het aanmelden voor de mailinglist van de Nederlandse gebruikersgroep, verloopt via de VU. Wil je ook graag op de mailinglist, stuur een mail naar blackboard [a] vu.nl. De mailinglist is op dit moment alleen toegankelijk voor onderwijsinstellingen (niet-commercieel).
  Verder willen we de mailinglist weer actiever gaan gebruiken om kennis te delen. Dus voor al je problemen, maar vooral ook voor al je oplossingen, stuur het naar de mailinglist!
 • Advanced Group Tool
  Vanuit verschillende instellingen is er behoefte aan een aantal verbeteringen aan de Advanced Group Tool van de RUG. Afgesproken is dat deze via de mailinglist worden aangegeven.
 • Multimedia Building block
  Afgelopen week heeft Lisette een mail rondgestuurd over het maken van een building block voor streaming video. Meer hierover staat hier.
 • Naambordjes
  Door een van de aanwezigen werd de suggestie gedaan om bij de volgende bijeenkomsten naambordjes te gebruiken, waardoor het makkelijk is om elkaar te leren kennen, want er zijn veel nieuwe mensen bij gekomen de laatste tijd.
 • Domains
  Door Ilse van de KU Leuven werd er gevraagd of er al mensen zijn die gebruik maken van domains in Blackboard. Het bleek dat eigenlijk nog niemand hier echt gebruik van maakt. Wel is er door Universiteit Leiden uitgebreid naar gekeken en zijn ze tot de conclusie gekomen dat het niet goed genoeg werkt en daarom hebben ze samen met Stoas BMS ontwikkeld.

Dit zijn de punten die ik heb genoteerd, aanvullingen graag hieronder als commentaar.