Blackboard Teaching & Learning Conference 2010 – Call for Presentations

Blackboard Teaching & Learning Conference 2010

Van 12 t/m 14 april vind de Blackboard Teaching & Learning Conference 2010 plaats in Swansea Bay, South Wales. Dit is BbWorldEurope nieuwe stijl.

Er is nu een oproep om presentaties in te dienen voor deze conferentie. Omdat wij als Nederlandse gebruikers natuurlijk ver voorlopen, roep ik iedereen op om een presentatie in te dienen.

We would like to invite you to
present at the conference: Your chance to share your experiences, knowledge and
expertise with your fellow educators, course designers, system administrators,
and eLearning managers from across Europe, the Middle East, and Africa.

Click
here to learn more and submit your presentation

We are working with
our Programme Steering Group to bring you a conference programme that is most
interesting for you and your colleagues.  Our aim is to ensure that the
presentations and interactions of users during the conference help each one of
you. You are working with Blackboard solutions on a daily basis and we want to
help you be successful in your role.

A program
that is focused on you
Don’t miss the opportunity to:

 • Network and connect
  with peers from across Europe
 • Learn about
  upcoming Blackboard innovations and products
 • Share best
  practices and learn new ideas
 • Attend focused user
  presentations
 • Attend free 90
  minute Blackboard training sessions
 • Enjoy social time
  in the scenic Swansea Bay area

Meer informatie over de conferentie is te vinden op www.blackboard.com/Swansea2010

Gebruikersgroepbijeenkomst 19 januari 2010

Op19 januari 2010  wordt in Deventer bij Saxion in het theater D0.07 de volgende NLBb Gebruikersgroepbijeenkomst gehouden.
Organiserende instellingen
Avans Hogeschool en Saxion Hogescholen
Contactpersonen: Leen van Kaam ( l.vankaam (a) saxion.nl ), Bert Frissen ( hma.frissen (a) avans.nl ).

N.b. Het programma kan nog aangevuld en op punten bijgesteld worden, enkele collega’s van diverse HO-instellingen zullen onderdelen van het programma t.z.t. invullen en inkleuren!

Kernthema:

Samen werken aan het ontwikkelen en beschikbaar maken van Bb-supportmaterialen

Elke onderwijsinstelling maakt allerlei soorten ondersteunend materiaal voor de gebruikers van Blackboard. Je kunt daarbij denken aan ‘onderwijskundige’  handleidingen, Quick Reference Cards, Good/Best practices, Frequently Asked Questions, Flash tutorials. Niet iedereen heeft voldoende tijd om alles “in huis” te ontwikkelen en in “onderhoudbare vorm” aan te bieden. Als je de Bb support materialen van verschillende instellingen naast elkaar legt, dan zie je erg vaak gelijksoortige zaken terug. Hier en daar wordt al aardig wat support content gedeeld, meestal op ad hoc en informele basis. En natuurlijk zal er op onderdelen specifiek bij een instelling passend materiaal nodig zijn.
Deze NLBb gebruikersdag dag willen we een al op hoofdlijnen voorbereid voorstel doen voor een samenwerkingverband van een groep onderwijsinstellingen om samen te werken aan ondersteunende materialen voor vaardig gebruik van Blackboard. Een unieke kans biedt het gegeven, dat een aantal instellingen voor of in de zomer van 2010 overgaat naar Blackboard 9.1.
Deze dag wordt er ook aandacht besteed aan de veranderingen die Blackboard 9.1 gaat brengen.

Doelgroepen van de bijeenkomst:

Functioneel beheerders, Blackboard-ondersteuners op centraal niveau, Support materialen ontwikkelaars, Blackboard-ondersteuners binnen de faculteiten/academies/schools. Natuurlijk zijn andere geïnteresseerden eveneens welkom.

Programma:

10:00–10:30 
uur  

Ontvangst met koffie en thee

10:30–10:45 uur     

Welkom & opening  (Patrick Klaassen)

10:45–11:30 uur     

De Bussiness Case (Leen van Kaam)
Samen werken aan ondersteunende materialen betekent dat de ontwikkelinspanningen om materialen te ontwikkelen, verdeeld kunnen worden over meerdere instellingen. Dat betekent, dat als een passende ontwikkelmanier gehanteerd wordt, enerzijds elk van die materialen van een betere kwaliteit kan zijn, dat betekent anderzijds, dat er meer materialen ontwikkeld kunnen worden. Echter, niet alle instellingen gebruiken Blackboard op dezelfde manier. Ieder wil de ondersteunende Bb materialen van een eigen layout en van al dan aanvullende of afwijkende eigen inhoudelijke bijzonderheden voorzien. Wat er meer/beter kan, is sterk afhankelijk van de invulling van de samenwerking:

 • Doelen / op te leveren samenwerkingproducten:
 • Werkwijze: Duidelijke afspraken en formats voor de aanlevering van (gezamenlijke) materialen, maar ook ruimte voor eigen materialen;
 • Samenwerkingvormen: Er zijn diverse modellen voor samenwerking denkbaar. D.w.z. er zijn meerdere mogelijkheden (modellen) voor samenwerkingsverbanden (volledig gezamenlijk-samenwerkingsverbanden tussen specifieke instellingen), welke model met welke rollen en taken/activiteiten zijn kansrijk. ;
 • Gebruik van de juiste Content ontwikkeltools (in XML), die presentatie van dezelfde content supportobjecten op meerdere manieren (Saxion Layout, Avans Layout, VU-layout etc…) en op meerdere manieren (bv.Handleidingen, QRC, FAQ.
 • Een voorstel voor een samenwerkingsverband.
 • Onder welke condities is er een “Bussiness Case” voor het in een samenwerkingsverband gaan ontwikkelen en beschikbaar stellen van Bb 9.x supportmaterialen?

11:30–11.50 uur     

Ervaringen van instellingen / samenwerkingsverbanden over realisatie van  supportvormen/materialen
Ervaringen van enkele instellingen, waar men al dergelijke samenwerkingsverbanden voor het ontwikkelen van support materialen heeft gerealiseerd. DO’s en DON’Ts. Plussen en minnen van huidige samenwerkingsvormen en elementen daarbinnen.

11.50–12.30 uur

De Jukebox, een functioneel (concept 1.0) ontwerp en demo eerste prototype (Rik Dijs, Peter Heidemann)
De Jukebox staat voor een (webbased raadpleeg) tool, waarin supportsingles (feitelijk Leerobjecten van een afgesproken formaat) kunnen worden gepubliceerd door daartoe geautoriseerde “samenwerkingspartners”. D.w.z. in de Bb Support Jukebox bewaard en gepresenteerd kunnen worden op meerdere manieren. Aan de hand van dit allereerste prototype van de Bb Support Jukebox proberen we te inventariseren welke eisen en wensen aan de orde zijn.  

12:30–13:30 uur     

Lunch en netwerken
Inschrijven om mee te doen met de Bb Support Jukebox.

13:30–14:00 
uur  

De organisatievorm en werkwijze achter de Jukebox (Bert Frissen)
Het is de bedoeling, dat de Bb Support Jukebox werkt vanaf de zomervakantie en dan voorzien is van een reeks direct en breed bruikbare support materialen voor Blackboard 9.1. Principe: ‘ Think big, begin small’.
Vragen die aan de orde komen zijn o.a. de volgende.

 • Hoe maken we de (denkbare) plannen rond de Jukebox doenbaar, d.w.z.  daadwerkelijk uitvoerbaar gericht op concrete supportproducten?
 • Welke organisatievorm, coördinatiemechanisme en productiewerkwijze is noodzakelijk om het geheel te laten werken, ook na in gebruik name van Bb9.1 bij de deelnemende instellingen?
 • Welke participatievormen zijn er voor instellingen, individuen, en welke taken/rollen moeten ingevuld worden?
 • Welke content ontwikkeltools en Support Single formats kunnen we gebruiken om de inhoud van de Support Jukebox in de vorm van bruikbare en makkelijk uitwisselbare en vervangbare supportsingles te realiseren?
 • Zijn er (ontwikkel- en later exploitatie)kosten aan de Jukebox verbonden, en zo ja wie gaat daarvoor opdraaien?
 • Hoe gaan we om met het principe Halen-Brengen?
 • Wie is de (voorlopig) eigenaar van de Bb Support Jukebox als product/service/tool? Komt er een Bb Support Jukebox met studenten en medewerkers van de deelnemende instellingen als gebruikers of elke instelling zijn eigen Support Jukebox variant waarin de beschikbare Support Singles geplaatst worden?
 • Wat worden de afspraken over het gebruiken van materialen van elders, van anderen, van participanten, van in het samenwerkingsverband via co-Creatie gemaakte Bb Support Content materialen?
 • Welke auteursrechten varianten zullen gehanteerd worden?
 • Wie worden de gebruikers van alle content, van delen van content, van instellingseigen aanvullingen van de content etc.?

14.00–15.00 uur

Blackboard 9.1
Er zit in Bb 9.1 toch wel een aantal flinke veranderingen ten opzichte van Bb 9.0. We hebben Bb gevraagd of ze hierover een presentatie willen geven op de usergroup bijeenkomst.

15.00-15.15 uur

Omgaan met auteursrechten, Blackboard en de Sticht.Pro  (Bert Frissen)
Al geruime tijd is er een discussie gaande in NL over auteursrechten en Blackboard. Voorjaar 2009 is er een werkgroep vanuit de NLBb gebruikersgroep samengesteld. Inmiddels zijn we driekwart jaar verder en is de rol van bijv. Stichting Pro in relatie tot controle op documenten (“readers”) in Blackboard in een volgende fase aangeland. Inmiddels is er ook een eerste contact met specialisten op dit gebied van Surffoundation tot stand gekomen. Kortom, tijd voor een update en evt. vervolgafspraken.  

15.15–15.30 uur

Actuele zaken/vragenrondje voor Bb-Beheerders

15.30-16.30 uur

Borrel en netwerken
Inschrijven voor een of meer samenwerkingrollen voor support materialen productie in realtie tot de Bb Support Jukebox.

Adres: Handelskade 75 7417 DH Deventer  Zie: http://www.saxion.nl/over_saxion/route/deventer

Vanaf NS Station Deventer (te voet)
bij uitlopen hoofdingang station links aanhouden, dan achter het gebouw ‘de Leeuwenbrug’ (naast het station) om, wandelpad volgen (direct langs het spoort) tot de hoofdingang van Saxion.

Aanmelden
Wil je je uiterlijk dinsdag 12 januari 2010 opgeven voor de Blackboard gebruikersdag. Geef s.v.p. aan met hoeveel mensen je van jouw instelling komt. Dit doe je door een mail te sturen naar l.vankaam (a) saxion.nl

Aanmeldingen 

Annemiek Scholten INHolland hele dag
Eric Griep INHolland hele dag
Mira Jantzen ROC Midden Nederland hele dag
Margo Richter ROC Midden Nederland hele dag
Ger Roelen ROC Miden Nederland hele dag
Ronald de Rooij ROC Midden Nederland hele dag
Henk van Rijssen ROC Midden Nederland hele dag
Lucy Wang Radboud Universiteit Bb 9.1
Stef Migchelbrink Radboud Universiteit hele dag
Steven Trooster Radboud Universiteit hele dag
Ineke Jansen Radboud Universiteit hele dag
Jesper Schumacher Open Universiteit hele dag
Karel Roos Universiteit Leiden hele dag
Dan Peters Blackboard Amsterdam hele dag
Patrick Klaassen Universiteit Leiden hele dag
Kees van Kuijen Technische Universiteit Delft hele dag
Arald den Braber Avans Hogeschool hele dag
Ronald van den Tol ROC van Amsterdam hele dag
Jeroen ten Haaf Universiteit Maastricht hele dag
Monica Buijinck Saxion hele dag
Heino Logtenberg Saxion hele dag
Leen van Kaam Saxion hele dag
Peter Heidemann Saxion hele dag
Bert Frissen Avans Hogeschool hele dag
Karin Brekelmans Universiteit van Amsterdam hele dag
Willem van Valkenburg Technische Universiteit Delft na 12.00 uur
Ernst Berkhout Universiteit van Amsterdam hele dag
Thijs Jansen Universiteit van Amsterdam hele dag
Henk Kempf Universiteit van Tilburg hele dag
Veronica Wilking Universiteit van Tilburg hele dag
Oscar Buma Universiteit Utrecht hele dag
Jeroen Sanneman Hanzehogeschool hele dag
Petra Collewijn Hanzehogeschool hele dag
Trudy Leenen Noordelijke Hogeschool Leeuwarden hele dag
Tamzin Wilkinson Blackboard Nederland hele dag
Dorine Koopman-van den Berg Saxion hele dag
Jan Pander ROC Mondriaan hele dag
Lisette Bakalis RijksUniversiteit Groningen hele dag
Frits van Kouwenhove RijksUniversiteit Groningen hele dag
Leny Maesen Open Universiteit hele dag
Judith van Hooijdonk Hogeschool Zuyd hele dag
Marca Gresnigt Universiteit Wageningen hele dag
Gerrit Heida Universiteit Wageningen hele dag
Ton Erenst Universiteit Wageningen hele dag
David Reisner INHolland hele dag
Tom Visscher INHolland hele dag
Ruth Romijn INHolland hele dag
Pia Wolters INHolland hele dag
Noel Jaminon Universiteit Maastricht hele dag
Danny Eijpe Universiteit Maastricht hele dag
Jos Groenewegen Radboud Universiteit hele dag
Steve Pang Vrije Universiteit hele dag
Gerdien Jansen Vrije Universiteit hele dag
Karin Zondervan Vrije Universiteit hele dag
Ellen Peters Universiteit Twente hele dag
Ben Jan Brouwer Politieacademie hele dag
Marian Stuijfzand Avans Hogeschool hele dag
Maarten Hijzelendoorn Universiteit Leiden hele dag
Jiska Memelink Universiteit Leiden hele dag
Peter de Jong Leids Universitair Medisch Centrum hele dag
Henriette van Vredenburch Universiteit Leiden hele dag
Klazine Verdonschot Universiteit Leiden hele dag
Debbie Braakman-Luijten Saxion hele dag
Jos Ensing Hanzehogeschool hele dag
Jan De Baere Katholieke Universiteit Leuven hele dag
Kenny Verbeke Katholieke Universiteit Leuven hele dag
Gerwin Pols Universiteit van Tilburg hele dag
Rudi Clause Avans Hogeschool hele dag