Bijeenkomst ‘DLO van de Toekomst’ op 18 februari 2010

In navolging van
collega’s Leen van Kaam (Saxion Hogeschool) en Bert Frissen (Avans
Hogeschool) wil ik namens de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) alvast
een voor-aankondiging doen voor de Blackboard Usergroup-bijeenkomst in
februari 2010. De precieze datum voor deze bijeenkomst is donderdag 18 februari 2010. Het zit tactisch ingeklemd tussen Carnaval en de Krokusvakantie. De thema voor deze meeting zal zijn: ‘DLO van de Toekomst’.

Sinds 2002 gebruikt de
VU Blackboard als centrale digitale leeromgeving (DLO). De vraag is of
Blackboard anno 2009 nog voldoet aan de huidige en toekomstige eisen
van de VU, of moet worden aangevuld met – of vervangen door – een
andere IT oplossing. Om hier achter te komen is in oktober 2008 op
initiatief van het Onderwijscentrum VU het project ‘Verkenning Next DLO
VU’ van start gegaan. Het project heeft tot doel het College van
Bestuur te adviseren over de DLO die het meest geschikt is om in het
komende decennium de onderwijs- en leerprocessen van de VU te
ondersteunen. Tijdens deze meeting willen we uitkomsten uit dit
onderzoek graag aan jullie presenteren.

We willen ook een oproep doen aan iedereen rondom de volgende vraagstellingen:

  1. Welke instellingen gebruiken naast Blackboard veel andere applicaties en/of tools en hoe werkt dat samen?
  2. Welke instellingen denken erover na om eventueel een andere koers te gaan varen (al dan niet met een nieuwe DLO)?

Welke instellingen
hebben interesse om een deel van het programma te vullen door een
presentatie te geven die raakvlakken heeft met de 2 bovenstaande
vraagstellingen? We hebben een interessant programma in gedachten. Het
wordt vast als altijd een gezellige dag.

Contactpersoon: Steve Pang (j.h.pang (a) vu.nl)

Feedback Blackboard : Enhancement Requests Usergroup NL / BE (I)

Hallo allemaal,

Op 9 december 2009 hebben Willem, Henk en ik een gesprek gehad met Craig Chanoff over de 13 Enhancement Requests die in de zomer door de Bb Usergroup NL/BE zijn ingediend bij Blackboard.

Craig heeft de Usergroup de volgende brief geschreven geschreven over de voortgang van een aantal van onze enhancement requests.

Download: Response_letter_BENELUX.pf  
(http://weblog.leidenuniv.nl/media/blogs/76041/Response_letter_BENELUX.pdf)

Groeten,

Patrick Klaassen
Universiteit Leiden