Overleg met Stichting PRO

Afgelopen vrijdag hebben wij met een delegatie van de NLBBUG, bijgestaan door Wilma Mossink van Surf en Just de Leeuwe van TU Delft Library, gesproken met de Stichting PRO.

Stichting PRO vertegenwoordigt de uitgevers en wordt ook betaald door de uitgevers.  Ze zeggen zelf dat hun ultieme doel is om zichzelf op te heffen. Zolang  hun werkzaamheden nog voldoende opleveren, blijven de uitgevers ze echter betalen. Hun werkzaamheden zijn er nu vooral gericht op het gerust stellen van de uitgevers.

Wij hebben duidelijk aangegeven dat eigenlijk het grootste probleem is dat docenten niet kunnen weten of ze zich netjes houden aan de regels. Stichting PRO heeft aangegeven dat ze bezig zijn om een stuk (6 A4’tjes) op te stellen waar precies in staat wanneer een docent zich aan de regels houdt. Wij hebben aangegeven dat dit eigenlijk omgezet moet worden naar een ja/nee-beslisboom, zodat het voor een docent makkelijk is om te controleren of hij het goed doet. Een digitaal loket wordt er opgezet om docenten hierbij te helpen. Sancties zonder goede voorlichting werken niet! Er zal vanuit Stichting PRO ook een test komen onder docenten of hun materiaal ook te begrijpen is voor een normale docent.

Een aantal uitgangspunten op een rij:

 • Eerst voorlichting en dan pas controle
 • Documentatie van Stichting PRO moet in Nederlands en Engels
 • De activiteiten van Stichting PRO zijn niet alleen gericht op het WO, maar ze hebben ook een akkoord met de MBO-raad.
 • We werken toe naar een standaard procedure voor de toegang tot Blackboard, die aan alle kanten is afgedekt (juridisch, privacy-technisch, etc)
 • Er is allerlei materiaal waar dat docenten vrij kunnen gebruiken, vanwege licenties die de instellingen met uitgevers hebben afgesloten.

Zodra alle documentatie klaar is, wordt Stichting PRO uitgenodigd om bij een NLBUG-bijeenkomst hier een presentatie over te geven.

In april is er een vervolgafspraak waarin wij hier verder op in gaan. Afgesproken is dat ik het aanspreekpunt ben voor de Stichting PRO en de NLBBUG.

Met vriendelijke groet,

Willem van Valkenburg

Gebruikersgroepbijeenkomst 18 februari 2010

Blackboard Usergroup-bijeenkomst DLO van de Toekomst

Plaats en tijd:

Op 18 februari 2010 wordt in Amsterdam bij de Vrije Universiteit in de Agora 1-zaal (Hoofdgebouw 3e verdieping) de volgende Blackboard Usergroup NL/BE-bijeenkomst gehouden.

 

De routebeschrijving kun je vinden op de laatste bladzijde van dit document.

Organiserende instelling:
Vrije Universiteit Amsterdam
Contactpersoon: Steve Pang (mailadres:
blackboard@vu.nl)

N.B.: Het onderstaande programma kan nog op punten bijgesteld worden.

Bijeenkomst Blackboard gebruikersgroep over de DLO van de toekomst op 18 februari
Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om op donderdag 18 februari naar de VU in Amsterdam te komen voor een landelijke Blackboard gebruikersdag met als thema "de DLO van de toekomst". Kernthema:
Op deze bijeenkomst zullen vertegenwoordigers van diverse onderwijsinstellingen vertellen over hun visie op en hun concrete plannen voor verdere ontwikkeling van de DLO. Het onderwijs en ICT zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Die veranderingen zetten naar verwachting in de komende jaren verder door. Wat betekent dit voor de DLO? Voldoet Blackboard aan de eisen die in de komende jaren vanuit het onderwijs gesteld worden? Welke rol kunnen andere onderwijsapplicaties (zoals QMP en Sharepoint) en tools die op internet worden aangeboden (zoals wiki’s, weblogs, Google Docs en Google Wave) in het onderwijsleerproces spelen? En hoe verhouden die applicaties en tools zich tot de DLO? Deze en soortgelijke vragen zullen tijdens de bijeenkomst van 18 februari aan bod komen. De dag zal worden afgesloten met een paneldiscussie.

Je kunt je voor de bijeenkomst opgeven via: blackboard@vu.nl.
Noteer je naam, de naam van je instelling en je functie.

Doelgroepen van de bijeenkomst:
Functioneel beheerders, Blackboard-ondersteuners op centraal niveau, ICT&O-medewerkers, Blackboard-ondersteuners binnen de faculteiten/academies/schools. Natuurlijk zijn andere geïnteresseerden eveneens welkom.


Programma:

10:00–10:30 uur  Ontvangst met Koffie & Thee
10:30–10:35 uur Welkom & Opening  (Gerdien Jansen & Steve Pang) 
10:35–11:20 uur Vervanging van een ELO: van TeleTOP naar Blackboard op de Universiteit Twente(Erik van den Bosch / Susanne Ootes)

De presentatie gaat kort in op het keuzetraject voor de nieuwe ELO voor de Universiteit Twente, dat vanaf 2005 tot 2008 heeft geduurd en waarin is gekozen voor Blackboard. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de aanpak, resultaten en leerpunten uit het project om TeleTOP te vervangen door Blackboard. Tot slot zullen we kort ingaan op de toekomstplannen met Blackboard en de overige onderwijssystemen van de UT.

 

11:20–12.05 uur Welke digitale leeromgeving heeft de VU de komende tien jaar nodig?
(Door: Gerdien Jansen)

Om antwoord te geven op de vraag welke digitale leeromgeving de VU het komende decenium nodig heeft, is het Onderwijscentrum VU in oktober 2008 het project Next DLO VU gestart. Het doel van dit project was om samen met de faculteiten een visie ontwikkelen op de DLO van de toekomst en de weg daarheen. De resultaten van dit onderzoek zijn beschikbaar via:  http://www.onderwijscentrum.vu.nl/nextdlovu

De presentatie zal zich vooral richten op het behoefteonderzoek bij de faculteiten en op de visie op de Next DLO van de VU. In deze visie is de DLO geen monolithisch systeem, maar bestaat het uit:
1) een basis-DLO die simpel te gebruiken is (de kern);
2) onderwijsapplicaties zoals QMP (digitaal toetsen) en Examine (online enquêteren);
3) geselecteerde internettools, bijvoorbeeld: wiki’s en blogs.

12:05–13:00 uur Lunch en netwerken 
13:00-13:30 uur Actuele zaken/vragenrondje voor Bb-Beheerders(Door: Willem van Valkenburg & Patrick Klaassen)
Terugkerende vragenronde+verwijzing naar vorig bijeenkomst in Deventer en follow-up in Utrecht (m.b.t. instructiemateriaal)
 
13:30–14:10 uur

"We zitten de komende 10 jaar nog vast aan Blackboard"
(Door: Piet van der Zanden)

I) Onderzoek naar 289 Blackboard digitale leeromgevingen toont aan dat de implementatie ervan volgens een S-curve verloopt, gelijk aan de groei van producten in de markt. De gemiddelde levensduur is 19,3 jaar met een standaardafwijking van 3,7 jaar. De binnen het systeem geboden functionaliteiten dwingen een bepaald gebruik af (appropriation and structuration theory). Zo voorziet Blackboard in efficientie en gemak voor de docent en in een ‘altijd open’ loketfunctie voor de student.

II) Met de verkregen inzichten kunnen we een tijdpad uitzetten van opvolgende onderwijstechnologieen met bijbehorend gebruik in het onderwijs. Dit zal leiden tot nieuwe onderwijsvormen en toekomstig benodigde kennis. Naast know-that, know-how en know-why zullen know-where, know-between en know-across belangrijke kennisgebieden worden.

14.10–14.50 uur Sharepoint en Blackboard: Best Of Both Worlds(Door: Marca Gresnigt)

Sinds 2003 is bij Wageningen Universiteit de elektronische leeromgeving EDUweb/EDUclass in gebruik. EDUweb (Sharepoint) is een persoonlijke studenten- en docenteninterface. De gebruiker (docent, student) vindt hier informatie die voor hem belangrijk is, zoals een overzicht van vakken en het rooster. In een EDUclass (o.a. Blackboard) staat het vak centraal. Tijdens de presentatie zal aandacht besteed worden aan de motivatie voor deze keuze en hoe het samen werkt in de praktijk. 

14:50-15:00 uur Pauze Koffie & Thee  
15.00-15.40 uur OpenUvA (Door: Frank Benneker)
De UvA heeft reeds jaren ervaring met het ontwikkelen en gebruik van open source, open standaarden gereedschap. Met name in het onderwijsdomein wordt steeds luider gevraagd om flexibel gereedschap. De uitdaging voor de UVA is het aanbieden van flexibele omgevingen binnen vastgestelde technische, organisatorische en financiële kaders.

Het concept Open UvA probeert dit in kleine stapjes te realiseren aan de hand van het UvA-studentenportaal (http://mijnuva.nl, gebaseerd op het OS/OS framework UPortal en het CAS authenticatiesysteem) en de samenwerkings- /leeromgeving (http://communities.uva.nl, gebaseerd op het OS/OS framework SAKAI). 

15:40-16:20 uur Plannen van INHolland
(Door: Pia Wolters)

Pia Wolters vertelt over de  digitale  leeromgeving van InHolland. Zij zal ingaan op de aanleiding en de resultaten van het onderzoek dat bij InHolland is uitgevoerd, de huidige stand van zaken en de plannen voor de toekomst.
 
16.20–17.00 uur Paneldiscussie over vragen, opmerkingen en stellingen die verzameld zijn gedurende de dag met de volgende panelleden:
– Leen van Kaam (Saxion Hogeschool)
– Willem van Valkenburg (Technische Universiteit Delft)
– Gerdien Jansen (Vrije Universiteit Amsterdam)
– Jeroen ten Haaf (Universiteit Maastricht)
 
17.00-18.00 uur Borrel en verder netwerken 

 

Adres:

De Boelelaan 1105

1081 HV AMSTERDAM

 Vanaf NS Station Amsterdam Zuid (te voet)

1) Te voet is de VU vanaf station Amsterdam Zuid in ca. 10 minuten bereikbaar. Het meest makkelijk route is – mocht je met de trein komen – om vanaf het perron al voor de Uitgang Parnassusweg te kiezen. Na de trappen dien je de weg en de trambaan over te steken en linksaf te gaan. De VU Campus zul je voorbij het BP tankstation aantreffen.

2) Mocht je toch met de mensenmassa richting de centrale hal van het station uitkomen, neem dan Uitgang Zuid (naast de Etos). Loop het Gustav Mahlerplein uit, ga rechtsaf de Gustav Mahlerlaan op. Volg het voetpad/fietspad links van de Gustav Mahlerlaan. Deze leidt je ook naar de VU Campus. Neem in beide gevallen de Hoofdingang op nummer 1105. Volg binnen het Hoofdgebouw de bordjes ‘Blackboard Usergroup Meeting’ naar de liften aan de linkerzijde. Routebeschrijving per openbaar vervoer:

http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/contact-routebeschrijving/routebeschrijvingen/routebeschrijving-openbaar-vervoer/index.asp

 Routebeschrijving per auto:

http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/contact-routebeschrijving/routebeschrijvingen/routebeschrijving-auto/index.asp

 

Aanmeldingen

 1. Pepijn Koopman (ACTA)
 2. Diana Razab (ACTA)
 3. Eky Fioole (Avans Hogeschool)
 4. Rudi Clause (Avans Hogeschool)
 5. Paul Schoot (Avans Hogeschool)
 6. Arald den Braber (Avans Hogeschool)
 7. Bert Frissen (Avans Hogeschool)
 8. Bert Leene (Avans Hogeschool)
 9. Rick Dijs (Avans Hogeschool)
 10. Yashvir Sewcharan (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 11. Petra Collewijn (Hanzehogeschool Groningen )
 12. Jeroen Sanneman (Hanzehogeschool Groningen )
 13. Eric Griep (Hogeschool INHolland)
 14. Pia Wolters (Hogeschool INHolland)
 15. Rachid Ouamar (Hogeschool INHolland)
 16. Erik Hulsken (Hogeschool Windesheim)
 17. Diane van der Linde (Hogeschool Windesheim)
 18. Hans Selles (Hogeschool Windesheim)
 19. Anton Haitink (Hogeschool Windesheim)
 20. Gerard Bakker (Hogeschool Windesheim)
 21. Daiva Grigaite (Hogeschool Windesheim)
 22. Judith van Hooijdonk (Hogeschool Zuyd)
 23. Annerien Pin (Hogeschool Zuyd)
 24. Harry Vaessen (Hogeschool Zuyd)
 25. Trudy Leenen (NHL Hogeschool)
 26. Eelco Braaksma (NHL Hogeschool)
 27. Rob Brouwer (Open Universiteit)
 28. Jesper Schumacher (Open Universiteit)
 29. Jos Groenewegen (Radboud Universiteit Nijmegen)
 30. Ineke Janssen (Radboud Universiteit Nijmegen)
 31. Ronald van den Tol (ROC van Amsterdam)
 32. Diederik Verwer (ROC van Amsterdam)
 33. Maaike Stam (ROC van Amsterdam)
 34. Henk van Rijssen (ROC Midden-Nederland)
 35. Hans Balder (ROC Midden-Nederland)
 36. Margot Richter (ROC Midden-Nederland)
 37. Ger Roelen (ROC Midden-Nederland)
 38. Frits van Kouwenhove (Rijksuniversiteit Groningen)
 39. Leen van Kaam (Saxion Hogeschool)
 40. Peter Heidemann (Saxion Hogeschool)
 41. Dirk Klaver (Stenden Hogeschool)
 42. Kees van Kuijen (Technische Universiteit Delft)
 43. Willem van Valkenburg (Technische Universiteit Delft)
 44. Piet van der Zanden (Technische Universiteit Delft)
 45. Oscar Buma (Universiteit Utrecht)
 46. Jeroen ten Haaf (Universiteit Maastricht)
 47. Michiel van Hoorn (Universiteit Maastricht)
 48. Karel Roos (Universiteit Leiden)
 49. Patrick Klaassen (Universiteit Leiden)
 50. Georges de Koning (Universiteit Twente)
 51. Ellen Peters (Universiteit Twente)
 52. Susanne Ootes (Universiteit Twente)
 53. Erikvan den Bosch (Universiteit Twente)
 54. Ernst Berkhout (Universiteit van Amsterdam)
 55. David Jan Donner (Universiteit van Amsterdam)
 56. Frank Benneker (Universiteit van Amsterdam)
 57. Veronika Wilking (Universiteit van Tilburg)
 58. Vincent Kalis (Universiteit van Tilburg)
 59. Carmen Peters (Vrije Universiteit Amsterdam)
 60. Janneke van der Hulst (Vrije Universiteit Amsterdam)
 61. Alfred Hartoog (Vrije Universiteit Amsterdam)
 62. Rob van Leeuwen (Vrije Universiteit Amsterdam)
 63. Gerdien Jansen (Vrije Universiteit Amsterdam)
 64. Karin Zondervan (Vrije Universiteit Amsterdam)
 65. Silvia Vega (Vrije Universiteit Amsterdam)
 66. Steve Pang (Vrije Universiteit Amsterdam)
 67. Marieke Boer (Vrije Universiteit Amsterdam)
 68. Tycho Bouwman (Vrije Universiteit Amsterdam)
 69. Bart Overbeek (Vrije Universiteit Amsterdam)
 70. Cora Aendekerk (Vrije Universiteit Amsterdam)
 71. Daan de Lange (Vrije Universiteit Amsterdam)
 72. Marc Broek (Vrije Universiteit Amsterdam)
 73. Remko Mars (Vrije Universiteit Amsterdam)
 74. Cor Camps (VUmc)
 75. Irene Veerhuis (VUmc)
 76. Marca Gresnigt (Wageningen Universiteit)
 77. Gerard Folkerts (Wageningen Universiteit)
 78. Gerrit Heida (Wageningen Universiteit)
 79. Marcel Koppes (Wimba)