NLBBUG Bijeenkomst 26 september 2013 Hanzehogeschool Groningen

NLBBUG Userdag

Op 26 september 2013 organiseert de Hanzehogeschool Groningen de NLBBUG Userdag. De onderwerpen die deze dag centraal staan, zijn in onderstaande programma opgenomen.

 

Programma NLBBUG Userdag op 26-09-2013

10:00 – 10:30 Ontvangst met een blik op de actuele beeldende kunst expositie.
10:30 – 11:15 De organisatie van functioneel beheer, door Jan van Bon (bureau Servitect).
(Zie ook de toelichting op dit punt hieronder.)
11:15 – 11:30  Koffie / Thee.
11:30 – 12:15  Discussie functioneel beheer, o.l.v. Jan van Bon.
12:15 – 12:30 Rondleiding expositie werk van De Ploeg door medewerkers van Minerva.
12:30 – 13:30  Lunch in “Croissanterie Westerhaven” en korte rondgang door de Noorderhaven.
13:30 – 14:15  Gasttoegang in BBL (HG) & discussie / SURF project “Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn”.
14:15 – 14:30  Koffie / thee.
14:30 – 15:15 Werken met domeinen (domains) door Leen van Kaam (Saxion).
15:15 – 16:00  Beheerdersrondje, Jiska Bomans (Universiteit Leiden).
16:00 – 17:30  Afsluitende borrel voor wie zin heeft in café de Kale Jonker.

Locatie

We zijn op de 26e te gast bij de Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva en specifiek het onderdeel Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV). Het adres is Praediniussingel 59, 9711 AG Groningen, tel. (050) 595 12 01.

De locatie heeft een uitstekende verbinding met het hoofdstation Groningen (via het Groninger Museum nog geen 10 minuten lopen) en een parkeergarage Westerhaven (onder de Mediamarkt, daarna nog geen 2 minuten lopen).

( Croissanterie Westerhaven: Westerkade 14  9718 AR Groningen (050 318 1199), Café de Kale Jonker: Gedempte Zuiderdiep 148  9711 HN Groningen (050 360 0666).)

Toelichting op “De organisatie van functioneel beheer”

De betekenis van functioneel beheer (FB) bij een effectieve en efficiënte informatievoorziening wordt steeds meer onderkend. Het wordt dan ook steeds duidelijker dat de organisatie van FB diepgaand aandacht verdient. Die organisatie is de afgelopen decennia echter nogal verwaarloosd: FB-taken zijn op allerlei manieren in allerlei organisatiestructuren ondergebracht, en dat heeft zo z’n effect gehad op de uniformiteit van werken, de efficiency van alle inspanningen, de samenwerking tussen FB-specialisten, de standaardisatie, de tooling, en daarmee ook op de kosten en de effectiviteit van alle betrokken medewerkers. In deze bijeenkomst van de Blackboard Usergroup Nederland wordt dit onderwerp op de agenda gezet, en dan met name een ervaring die de Hanzehogeschool daarmee heeft opgedaan.

De FSM-methode

Frameworks zoals ITIL, ASL en BiSL gaan steeds over best practices, zaken die een organisatie zou moeten doen of zou moeten kunnen. Die uitermate nuttige documentatie beschrijft wat er moet zijn, niet hoe dat tot stand wordt gebracht, laat staan hoe geborgd wordt dat het blijft functioneren zoals het bedoeld is. De vraag is dan ook steeds: Hoe moet een organisatie of een werkwijze worden georganiseerd opdat die organisatie deze best practices inderdaad efficiënt en effectief kan inzetten in haar eigen praktijk?

Om die gewenste prestatie neer te zetten is het van belang dat we leren kijken naar de structuur, het management, de processen, etc., kortom naar de architectuur van het FB-vakgebied zelf. Pas als we weten hoe een organisatie in een vakgebied functioneert, en welke regels daarvoor van toepassing zijn, kunnen we het volle rendement van die best practices bereiken.

Een “functioneel beheerder” kan hierbij heel verschillende rollen hebben: zo doet een business analist heel andere dingen dan een functioneel tester, een informatiemanager, of een DBA. Ze moeten van elkaar echter wel weten wat ze wanneer doen, en afspraken maken over hoe ze samenwerken, anders resulteren hun inspanningen niet in een samenhangende, effectieve en efficiënte informatievoorziening voor de business: onze onderwijsorganisaties.

De FB-medewerkers van de Hanzehogeschool die betrokken zijn bij het beheer van Blackboard Learn hebben begin dit jaar een aantal workshops gehad over de aanpak van deze vraag. Deze workshops waren gebaseerd op de FSM-methode, een gestandaardiseerde methodische aanpak voor de inrichting van een FB-domein. De effecten van die workshop houden hen nog steeds positief bezig. In deze sessie gaan we – in een korte samenvatting – in op de aanpak die in deze workshops is behandeld.

In drie kwartier gaan we in op de FSM-methode, de (wetenschappelijke) achtergrond met de paradigma’s, het 9-vlaksmodel, het geïntegreerde procesmodel, en de werkwijze voor het structureren en verbeteren van FB-organisaties.

De sessie wordt geleid door Jan van Bon, een van de ontwikkelaars van de FSM-methode. Na een kop koffie (of thee) is er dan ruimte voor een discussie over de FB-zaken waar men in de eigen organisatie tegen aan loopt en hoe FSM daar mee om gaat.

Gebouw

 

Route