Blackboard bijeenkomst op 18 januari over evaluatie gebruik

De eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar zal plaatsvinden op vrijdag 18 januari 2008 in Delft. In elk geval zal Piet van der Zanden een presentatie geven over zijn promotie-onderzoek, waarbij hij gebruik heeft gemaakt van de Blackboard-data van vele instellingen.

Verder hoor ik graag van mensen die een presentatie willen verzorgen over dit onderwerp of iemand weten die een presentatie kan verzorgen. Stuur een e-mail naar w.f.vanvalkenburg [a] tudelft.nl. Begin januari wil ik het definitieve programma rondsturen. 

BbWorld Europe ’08

Vandaag is officieel bekend geworden dat de volgende BbWorld Europe van 12 tot 14 mei in Manchester is:

Monday 12 May – Opening Keynote and Welcome Reception
Tuesday 13 May – Keynote, Conference Program and Client Appreciation Party
Wednesday 14 May – Keynote, Conference Program and Closing General Session

Het is nu ook mogelijk om een presentatie in te dienen. Voor meer informatie kijk hier.

Programma bijeenkomsten 2008

 • jan 2008, evaluatie gebruik (met mogelijk info uit 2 promotie onderzoeken): 
  presentaties aanmelden bij Willem van Valkenburg, TU Delft 
 • febr 2008 technische beheer: inrichting, infrastructuur (wagenpark, load balancing e.d.):
  presentaties aanmelden bij Ilse Depré, KU Leuven
 • mrt 2008 building blocks:
  presentaties aanmelden bij Henk Rijssen, ROC Midden Nederland
 • april 2008 Bb conferentie of uitloop eenvan de hierboven genoemde bijeenkomsten.
 • mei 2008 technisch beheer: kennisuitwisseling: 
  presentaties aanmelden bij Ineke Janssen, RU Nijmegen 
 • juni 2008 architectuur: Bb en Sharepoint en overige tools/systemen in een (SOA)architectuur – of nog eens anders geformuleerd: geintegreerde functionele uitbreidingen Blackboard nu en in de toekomst:
  presentaties aanmelden bij Noel Jaminon, Universiteit Maastricht
 • sep 2008 video streaming
  presentaties aanmelden bij Gert-Jan Verheij RU Groningen  en Frits Salomons, Hogeschool Groningen
 • nov 2008: jaarprogramma 2009 samenstellen SURF onderwijsdagen

Presentaties van de Bb Usergroup op 2 november

Hieronder vind u de presentaties van de Blackboard gebruikersgroep bijeenkomst over het Content System op 2 november in Maastricht.

Verslag Blackboard Gebruikersgroep op 2 november 2007

Frits Salomons van de Hanze Hogeschool heeft deze keer een uitgebreid verslag geschreven van de Blackboard gebruikersbijeenkomst op 2 november in Maastricht. Het onderwerp van deze bijeenkomst wass het Blackboard Content System (inclusief portfolio). De opkomst was ca 50 personen. Hieronder staat het verslag van Frits.

Aanvullingen en correcties zijn altijd welkom. 

Continue reading

Building block Streaming Video

Bij de RUG zijn we voornemens een buildingblock te gaan bouwen om streamingvideobestanden op een externe streamingvideoserver(eigen/sv-dienst surf) te plaatsen en te linken vanuit Blackboard.

Dit hangt samen met het gereed komen van de nieuwe streaming video (sv) dienst van Surf(vp-x/vip in 2008). De daar gebruikte afschermingstechnologie komt als open source programma beschikbaar. Naast het gebruik van deze afscherming wordt het ook mogelijk de nieuwe sv-dienst van surfnet te benaderen (plaatsen video/ linken video) met soa en single sign on technologie.

Deze zaken willen wij verenigen in een te bouwen buildingblock met(voorlopig) de volgende functionaliteiten:

 • het kunnen plaatsen van video op sv-dienst server of eigen server (die wel gebruikt maakt van de afschermingstechnologie van Surfnet)
 • Het hebben als docent van een lijstje favoriete video’s die geplaatst kunnen worden vanuit een bepaalde course op Blackboard zodat de deelnemers van deze course (alleen) bij deze video kunnen. (sv-surfnet/eigen server, zie boven)
 • In tweede instantie: het toevoegen van de geselecteerde video’s uit zoepportal aan het lijstje favorieten (de vind tool zoepportal komt in 2008 beschikbaar voor alle instellingen met een academia licentie)
 • In tweede instantie: Studenten krijgen binnen een bepaalde course de mogelijkheid om zelf video’s toe te voegen (sv-surfnet/eigen server, zie boven)

Indien jouw instelling geïnteresseerd is in zo’n buildingblock dan horen wij dat graag, meld je per e-mail bij Gert-Jan Verheij g.j.verheij [a] rug.nl

Blackboard beheerders overleg op OWD2007

Net als voorafgaande jaren willen we weer op de eerste dag van de SURF Hoger Onderwijsdagen (DINSDAG 13 NOVEMBER) in de pauze een half uurtje bij elkaar komen om met elkaar een nieuw jaarprogramma af te spreken.

Ik hoorde al links en rechts wat suggesties voor onderwerpen en er waren gelukkig ook al mensen die aanboden een presentatie te willen houden over het onderwerp.

Zo zijn bijvoorbeeld o.a. genoemd:

 • video streaming
 • building blocks
 • SOA-architectuur in je gehele organisatie
 • beheersbaarheid van Bb
 • monitoring performance en stabiliteit
 • uitwisseling ervaringen technische ontwikkelaars/beheerders 

Wil je vast eens nagaan welke onderwerpen jij aan de lijst wilt toevoegen, in welke onderwerpen je het meest geïnteresseerd bent en over welke onderwerpen je graag een presentatie wilt houden?

Dan graag allemaal tot ziens dinsdag de dertiende!!
Veel groeten

Ineke Janssen

P.s.
En als je over onderwerp graag een presentatie wilt houden en je kunt niet komen; mail dan I.janssen [a] cif.ru.nl