NLBBUG 28 oktober bij Saxion

Aagenda voor de NLBBUG op woensdag 28 oktober bij Saxion in Deventer.

09:45 – 10:15 Ontvangst met koffie
10:15 – 10:20 Opening

10:20 – 11:30 Blackboard Managed Hosting – Bob Schoonbeek (Hanze Hogeschool) – Henk van Rijssen (ROC Midden Nederland) – Floris Backx (Hogeschool Leiden)
11:30 – 12:30 Aanbestedingstraject – Jeroen ten Haaf (Maastricht university)

12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:30 Support in Blackboard – m.m.v. Michel Visser (Eesysoft)

14:30 – 14:45 Koffie en thee
14:45 – 16:00 Beheerdersrondje

16:00 – 17:30 Borrel

 

Hierbij de link naar het aanmeldformulier en de routebeschrijving:

Saxion

Geplande NLBbUG bijeenkomsten 2015/2016

In januari hebben we een reeks bijeenkomsten afgesproken met daarbij de bijbehorende instelling die de bijeenkomst organiseert.

Begin oktober 2015 – Saxion Hogeschool Deventer. Onderwerp: nog te bepalen.
Eind november 2015 – Hogeschool Leiden. Onderwerp: nog te bepalen.
Januari 2016 – Erasmus Universiteit Rotterdam. Onderwerp: nog te bepalen.
Maart 2016 – Politie Academie Apeldoorn. Onderwerp: nog te bepalen.
Mei 2016 – ROC Midden Nederland Utrecht. Onderwerp: nog te bepalen.

NLBbUg 27 januari de Haagse Hogeschool

Beste allen,
27 januari 2015 is de NLBbUG op de Haagse Hogeschool.

Het programma is bekend:

10:00 – 10:30 Ontvangst met koffie
10:30 – 10:35 Opening
10:35 – 11.10 Mogelijkheden van het SIS Framework – Ruud Koopmans (Saxion)
11:10 – 12.15 Vaststellen data komend jaar, beheerdersronde
12:15 – 13:30 Lunch
13:30 – 14.15 Copyrighted Content in Bb en de toegang voor Stichting Pro – Leen van Kaam (Saxion)
14:00 – 14.30 Afspraken met Stichting Pro in het WO – stand van zaken – Esther Hoorn (Rijksuniversiteit Groningen)
14.30 – 15.00 Koffie en Thee
15:00 – 16:00 Discussie met onderwerpen o.a. van Avans, beheerdersronde vervolg
16:00 – 17.30 Borrel

Hier is het inschrijfformulier:
https://docs.google.com/forms/d/1FPZnoQ5c1mLsHPosePcFKffLUczOWTslY6F-u_Dlqqk/viewform?usp=send_form

De H/aagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

Vriendelijke groet,
Klazine de Bas-Verdonschot

NLBBUG Bijeenkomsten 2014

De planning voor bijeenkomsten van de NLBBUG in 2014 is als volgt:

Data Lokatie Onderwerp
Januari geen bijeenkomst
28 Februari Maastricht Schone start
21 maart TU Delft Online onderwijs
30 April, 1 en 2 Mei Dublin Blackboard TLC 2014
22 Mei Universiteit Utrecht Archiveren
Juni Nog te bepalen Nog te bepalen
Juli geen bijeenkomst Zomervakantie
Augustus geen bijeenkomst Zomervakantie
2 Oktober Universiteit Leiden handicap en studie / aanbesteden /Assessment/Toetsen
November VU? Samenwerken
December HHS? nog te bepalen

 

NLBBUG Bijeenkomst 26 september 2013 Hanzehogeschool Groningen

NLBBUG Userdag

Op 26 september 2013 organiseert de Hanzehogeschool Groningen de NLBBUG Userdag. De onderwerpen die deze dag centraal staan, zijn in onderstaande programma opgenomen.

 

Programma NLBBUG Userdag op 26-09-2013

10:00 – 10:30 Ontvangst met een blik op de actuele beeldende kunst expositie.
10:30 – 11:15 De organisatie van functioneel beheer, door Jan van Bon (bureau Servitect).
(Zie ook de toelichting op dit punt hieronder.)
11:15 – 11:30  Koffie / Thee.
11:30 – 12:15  Discussie functioneel beheer, o.l.v. Jan van Bon.
12:15 – 12:30 Rondleiding expositie werk van De Ploeg door medewerkers van Minerva.
12:30 – 13:30  Lunch in “Croissanterie Westerhaven” en korte rondgang door de Noorderhaven.
13:30 – 14:15  Gasttoegang in BBL (HG) & discussie / SURF project “Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn”.
14:15 – 14:30  Koffie / thee.
14:30 – 15:15 Werken met domeinen (domains) door Leen van Kaam (Saxion).
15:15 – 16:00  Beheerdersrondje, Jiska Bomans (Universiteit Leiden).
16:00 – 17:30  Afsluitende borrel voor wie zin heeft in café de Kale Jonker.

Locatie

We zijn op de 26e te gast bij de Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva en specifiek het onderdeel Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV). Het adres is Praediniussingel 59, 9711 AG Groningen, tel. (050) 595 12 01.

De locatie heeft een uitstekende verbinding met het hoofdstation Groningen (via het Groninger Museum nog geen 10 minuten lopen) en een parkeergarage Westerhaven (onder de Mediamarkt, daarna nog geen 2 minuten lopen).

( Croissanterie Westerhaven: Westerkade 14  9718 AR Groningen (050 318 1199), Café de Kale Jonker: Gedempte Zuiderdiep 148  9711 HN Groningen (050 360 0666).)

Toelichting op “De organisatie van functioneel beheer”

De betekenis van functioneel beheer (FB) bij een effectieve en efficiënte informatievoorziening wordt steeds meer onderkend. Het wordt dan ook steeds duidelijker dat de organisatie van FB diepgaand aandacht verdient. Die organisatie is de afgelopen decennia echter nogal verwaarloosd: FB-taken zijn op allerlei manieren in allerlei organisatiestructuren ondergebracht, en dat heeft zo z’n effect gehad op de uniformiteit van werken, de efficiency van alle inspanningen, de samenwerking tussen FB-specialisten, de standaardisatie, de tooling, en daarmee ook op de kosten en de effectiviteit van alle betrokken medewerkers. In deze bijeenkomst van de Blackboard Usergroup Nederland wordt dit onderwerp op de agenda gezet, en dan met name een ervaring die de Hanzehogeschool daarmee heeft opgedaan.

De FSM-methode

Frameworks zoals ITIL, ASL en BiSL gaan steeds over best practices, zaken die een organisatie zou moeten doen of zou moeten kunnen. Die uitermate nuttige documentatie beschrijft wat er moet zijn, niet hoe dat tot stand wordt gebracht, laat staan hoe geborgd wordt dat het blijft functioneren zoals het bedoeld is. De vraag is dan ook steeds: Hoe moet een organisatie of een werkwijze worden georganiseerd opdat die organisatie deze best practices inderdaad efficiënt en effectief kan inzetten in haar eigen praktijk?

Om die gewenste prestatie neer te zetten is het van belang dat we leren kijken naar de structuur, het management, de processen, etc., kortom naar de architectuur van het FB-vakgebied zelf. Pas als we weten hoe een organisatie in een vakgebied functioneert, en welke regels daarvoor van toepassing zijn, kunnen we het volle rendement van die best practices bereiken.

Een “functioneel beheerder” kan hierbij heel verschillende rollen hebben: zo doet een business analist heel andere dingen dan een functioneel tester, een informatiemanager, of een DBA. Ze moeten van elkaar echter wel weten wat ze wanneer doen, en afspraken maken over hoe ze samenwerken, anders resulteren hun inspanningen niet in een samenhangende, effectieve en efficiënte informatievoorziening voor de business: onze onderwijsorganisaties.

De FB-medewerkers van de Hanzehogeschool die betrokken zijn bij het beheer van Blackboard Learn hebben begin dit jaar een aantal workshops gehad over de aanpak van deze vraag. Deze workshops waren gebaseerd op de FSM-methode, een gestandaardiseerde methodische aanpak voor de inrichting van een FB-domein. De effecten van die workshop houden hen nog steeds positief bezig. In deze sessie gaan we – in een korte samenvatting – in op de aanpak die in deze workshops is behandeld.

In drie kwartier gaan we in op de FSM-methode, de (wetenschappelijke) achtergrond met de paradigma’s, het 9-vlaksmodel, het geïntegreerde procesmodel, en de werkwijze voor het structureren en verbeteren van FB-organisaties.

De sessie wordt geleid door Jan van Bon, een van de ontwikkelaars van de FSM-methode. Na een kop koffie (of thee) is er dan ruimte voor een discussie over de FB-zaken waar men in de eigen organisatie tegen aan loopt en hoe FSM daar mee om gaat.

Gebouw

 

Route

 

 

NLBBUG Bijeenkomst 18 Juni Universiteit Leiden

De NLBBUG bijeenkomst van 18 juni vindt plaats in het Kamerlingh Onnes Gebouw te Leiden. De onderwerpen zijn Plagiaatcontrole, Security, Service Packs & Building Blocks, en de Top 5 enhancement requests. Vanuit Washington D.C. komt een delegatie met onder andere Stephanie Tan en leden van Product Development. U kunt zich via het inschrijfformulier opgeven voor de bijeenkomst.

Hieronder ziet u het voorlopige programma:

 • 10.00-10.30 Welcome and coffee
 • 10.30-10.35 Opening
 • 10.35-11.15 Plagarism
 • 11.15-12.30 Security
 • 12.30-13.30 Lunch
 • 13.30-14.30 Blackboard’s Release model
 • 14.30-15.00 Benelux Enhancement Requests & Listening Session
 • 15.00-15.15 Break with refreshments
 • 15.15-16.15 beheerdersrondje
 • 16.15-17.30 drinks

LocatieKamerlingh Onnes Gebouw

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal A144 (Lorentzzaal)

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar: fbblackboard@bb.leidenuniv.nl

Deelnemers

Jiska Bomans (Universiteit Leiden)
Eric van Hoof (Universiteit Leiden)
Jurgen van Oostenrijk (Universiteit Leiden)
Hendrieke Kouwenhoven (Universiteit Leiden)
Gerrit Vooijs (Universiteit Leiden)
Arald den Braber (Avans Hogeschool)
Marten Douma (Hogeschool InHolland)
Rick Dijs (Avans Hogeschool)
Petra Collewijn (Hanzehogeschool Groningen)
Bob Schoonbeek (Hanzehogeschool Groningen)
Ruud Habets (Hogeschool Zuyd)
Marianne Ummels (Hogeschool Zuyd)
Frits van Kouwenhove (Rijksuniversiteit Groningen)
Maarten Bos (Stenden)
David Reisner (Hogeschool InHolland)
Dirk Klaver (Stenden)
Jeroen Greive (Blackboard)
Kees van Kuijen (TU Delft)
James ter Beek (Universiteit Leiden)
Hans Maessen (Universiteit Maastricht)
Patricia Berkouwer (Hogeschool Leiden)
Klazine verdonschot (De Haagse Hogeschool)
Frederiek Peterse (TU Delft)
Martin van den Berg (Hogeschool InHolland)
Seb Goezinnen (Hogeschool InHolland)
Jeroen ten Haaf (Universiteit Maastricht)
Maarten Hijzelendoorn (Universiteit Leiden)
Maarten van Wesel (Maastricht University)
Nico Leussink (Hogeschool TIO)
Henk van Rijssen (ROC Midden Nederland)
Marja van Harlingen (Vrije Universiteit)
Tamzin Wilkinson (Blackboard)
Stephanie Tan (Blackboard)
David Ashman (Blackboard)
Christian Lockner (Blackboard)
Marc Biekens (Wageningen UR)
Veronika Wilking (Universiteit van Tilburg)
Jesper Schumacher (Open Universiteit)
Ruud Koopmans (Saxion)
Leen van Kaam (Saxion)
Ernst Berkhout (UvA)
Gerrit Heida (Wageningen UR)
Jeroen Bollaart (Universiteit Utrecht)

Top 5 Enhancement requests

 

1) Keeping a record of the date and author (creator) when content item is placed, and placing the item at the top op the list.
2) Searching in courses especially searching for content within courses. Also the categorizing of courses can be improved.
3) Improving groups: groups not being restricted to courses; possibility to unenroll. Adding batch_uid.
4) When linking to Blackboard in an email, you don’t get to the correct place in Blackboard after logging in. It would be heplfull if you get to the place that is linked to.
5) Improving Surveys: possibility to ad 5 or 7 point Likert Scale. Possibility to print or export Survey results.

NLBBUG bij Hogeschool Inholland Hoofddorp

Op 23 mei 2013 wordt de maandelijkse gebruikersdag van de Blackboard Usergroep gehouden bij de Hogeschool Inholland, locatie Hoofddorp.
Adresgegevens en bereikbaarheid:
http://www.inholland.nl/Contact/Adressen+en+Telefoonnummers/adres_hoofddorp.htm
Geef je voor 20 mei op via het invulformulier (klik hier).

Programma
10.00-10.30u Ontvangst met koffie
10.30-10.45u Opening: Marten Douma met oa Video Everywhere
10.45-11.15u Video met MediaMosa: Mariëlle van Staalen (UvA)
11.15-12.15u Video met Kaltura: Jeffrey Newman, Rob van Leeuwen (VU)
12.15-12.30u Video met MediaSalsa: Kees van Kuyen (TUD)
12.30-13.30u Lunch
13.30-14.30u Beheerdersrondje 1
Support op oudere SP’s: met Christian Lochner, manager Blackboard Support
14.30-15.00u Mobile Reflection App: Jeroen ten Haaf (UM)
15.00-15.15u Theepauze
15.15-16.15u Beheerdersrondje 2
Overige admin problems
16.15-17.30u Afsluitende borrel

Vragen:
Marten Douma, email + telefoonnummer zie mailinglist

NLBBUG bijeenkomsten 2013

De planning voor bijeenkomsten van de NLBBUG in 2013 is als volgt:

Data Lokatie Onderwerp
Mei InHolland Video, Kaltura, Mediasite
18 Juni Universiteit Leiden Plagiaat
26 September Groningen (Hanze) Inrichting FB, domeinen en hierarchie
30 Oktober Wageningen Wat voor een functionaliteiten heb je en wat gebruik je en waarom die keuze
12 & 13 November Geen bijeenkomst Dé Onderwijsdagen
17 December Avans Koppelingen met andere systemen
Januari 2014 Saxion Learning analytics
Februari 2014 Maastricht Schone start

 

NLBBUG bij Hogeschool Leiden op 14-03-2013

Op 14 maart 2013 wordt de gebruikersdag van de Blackboard Usergroep gehouden bij de Hogeschool Leiden. Geef je uiterlijk vrijdag 1 maart op! Hieronder vind je alle relevante informatie.

Programma

10.00-10.30u Ontvangst met koffie
10.30-11.00u De positie van Blackboard binnen de DLWO
Door: Nico Juist
Over Blackboard binnen de digitale leer- en werkomgeving van de Hogeschool Leiden en in aansluiting op het SURF programma (http://www.mindz.com/plazas/Surf/book)
11.00-12.00u Eesy analytics
Door: Marten Douma
Presentatie en groepsdiscussie over de uitkomsten van Eesy analytics
12.00-12.30u Onderwerpen en locaties NLBBUG komend jaar
12.30-13.30u Lunch
13.30-14.15u Roadmap Blackboard & koppeling met Surfconext
Door: Blackboard
SP 10 and beyond
14.15-15.00u Blackboard mobiel gemaakt
Door: Bert Coenen
Blackboard op je mobiel zonder app
15.00-15.15u Break met frisdrank
15.15-16.30u Beheerdersrondje
16.30-17.30u Afsluitende borrel

Adresgegevens en bereikbaarheid

Hogeschool Leiden
Zaal F0.017
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden
tel (receptie): 071 5 188 800

Zaal F0.017 ligt achter onze receptie met de ingang aan de linkerkant van de balie.

De Hogeschool Leiden is goed bereikbaar per trein: station Leiden Centraal ligt op ongeveer een kwartier loopafstand.

Parkeren:

 • Parkeren bij de Hogeschool Leiden is ook mogelijk, maar vol = vol en donderdag is meestal een drukke dag.
 • In de directe omgeving zijn geen gratis parkeerplaatsen beschikbaar, tenzij je een plek zoekt in Oegstgeest langs de route van bus 57.
 • Gratis parkeren is mogelijk langs de A44: Transferium Leidsche Schouw; hiervandaan rijdt er regelmatig een bus naar de Zernikedreef.
 • Betaald parkeren kan eventueel ook aan de centrumzijde van het station: parkeerterrein Morssingel of parkeergarage Morspoort (http://portal.leiden.nl/nl/toerisme_vrije_tijd/praktisch/parkeren/p/1)

Telefoonnummer van Patricia is verspreid in de mailinglist.

Deelnemers

Patricia Berkouwer (Hogeschool Leiden)
Floris Backx (Hogeschool Leiden)
Nico Juist (Hogeschool Leiden / SURF)
Jeroen Greive (Blackboard)
Dirk Klaver (Stenden Hogeschool)
Bert Coenen (KU Leuven)
Jiska Bomans (Universiteit Leiden)
Veronika Wilking (Universiteit van Tilburg)
Nico Leussink (TIO)
Ewout Kanger (TIO)
Marja van Harlingen-Moolenaar (VU)
Ineke Janssen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Jurgen van Oostenrijk (Universiteit Leiden)
Arald den Braber (Avans)
Klazine Verdonschot (Haagse Hogeschool)
Frits van Kouwenhove (Rijksuniversiteit Groningen)
Maarten Bos (Stenden)
Kees van Kuijen (TU Delft)
Marianne Ummels (Zyud Hogeschool)
Rianne Delissen (Zyud Hogeschool)
Rick Dijs (Avans)
Bert Leene (Avans)
Jesper Schumacher (Open Universiteit)
Petra Collewijn (Hanzehogeschool)
Jos Ensing (Hanzehogeschool)
Jeroen Sanneman (Hanzehogeschool)
Bob Schoonbeek (Hanzehogeschool)
Stephen Clarke (Blackboard)
Tamzin Wilkinson (Blackboard)
Annabel Lorenz (Blackboard)
David Reisner (Inholland)
Michel Visser (EesySoft)
Judith van Dommelen (Hogeschool Leiden)
Jeroen ten Haaf (Universiteit Maastricht)
Marc Bieckens (Wageningen UR)
Ton Erenst (Wageningen UR)
Marten Douma (Inholland)
Karin Zondervan (Vrije Universiteit)
Eelco Braaksma (NHL Hogeschool)
Henk van Rijssen (ROC Midden Nederland)
Roger Quaedvlieg (Universiteit Twente)
Ellen Peters (Universiteit Twente)
Eky Fioole (Avans)
Jan Snijders (Avans)
Chris Blom (WUR)
Guus Rol (Universiteit Utrecht)
Maarten van Wesel (Maastricht University)
Anand Sheombar (SURFmarket)
Wessel Kieft (Universiteit van Amsterdam)
Hajo Jansen (Blackboard)
Ruud Koopmans (Saxion)
Leen van Kaam (Saxion)
Frederiek Peterse-Lammers (TU Delft)
Joelle Swart (RU Nijmegen)
Ruud Habets (Hogeschool Zuyd)

Bb Usergroup Bijeenkomst HHS 18-12-2012

Jullie zijn van harte welkom op de NLBbUG bijeenkomst van dinsdag 18 december 2012 op de Haagse Hogeschool.

Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag

Zaal: Foyer

Routebeschrijving is te vinden via: http://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-hogeschool/contact-en-bereikbaarheid/contact-vestigingen

Willen jullie je allemaal even hier inschrijven?

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFfeE9fUm1QeGVocW8tQlBrck1QbXc6MQ
Dan kunnen we de catering goed inschatten. Programma:10:00 – 10:30 Koffie en ontvangst
10:30 – 11:30 Blackboard Care Pack
11:30 – 12:30 Beheerdersrondje
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:30 Blackboard gebruik bevorderen (Hoe krijg je docenten zover dat ze meer doen met Blackboard?)
14:30 – 15:30 Beheerdersrondje vervolg
15:30 – 15:45 Pauze
15:45 – 16:30 Behind the Blackboard issues
16:30 – 18:00 Afsluitende borrel

De Haagse Hogeschool

Voorkant van de Haagse Hogeschool, met kunstwerk

 

Inschrijvingen (laatst bijgewerkt 6-12-2012 11:15)

Rick Dijs Avans Hogeschool
Arald den Braber Avans hogeschool
Karel Roos Universiteit Leiden, ICLON
Maarten Bos Stenden
Jiska Bomans-Memelink Universiteit Leiden
Veronika Wilking Universiteit van Tilburg
Dirk Klaver Stenden hogeschool
Henk van Rijssen ROC Midden Nederland
Kees van Kuijen TUDelft
Ineke Janssen Radboud universiteit nijmegen
David Reisner Hogeschool Inholland
Menno Vermeulen Fransen Stoas
Ger Roelen ROC Midden Nederland
Bert Leene Avans Hogeschool
Karin van Bakel De Haagse Hogeschool
Marten Douma Inholland
Patricia Berkouwer Hogeschool Leiden
Floris Backx Hogeschool Leiden
Eky Fioole Avans Hogeschool
Ernst Berkhout UvA
Marianne Ummels Zuyd Hogeschool
Antoinette Vesseur Universiteit Maastricht
Klazine Verdonschot De Haagse Hogeschool