Gebruikersgroepbijeenkomst 19 januari 2010

Op19 januari 2010  wordt in Deventer bij Saxion in het theater D0.07 de volgende NLBb Gebruikersgroepbijeenkomst gehouden.
Organiserende instellingen
Avans Hogeschool en Saxion Hogescholen
Contactpersonen: Leen van Kaam ( l.vankaam (a) saxion.nl ), Bert Frissen ( hma.frissen (a) avans.nl ).

N.b. Het programma kan nog aangevuld en op punten bijgesteld worden, enkele collega’s van diverse HO-instellingen zullen onderdelen van het programma t.z.t. invullen en inkleuren!

Kernthema:

Samen werken aan het ontwikkelen en beschikbaar maken van Bb-supportmaterialen

Elke onderwijsinstelling maakt allerlei soorten ondersteunend materiaal voor de gebruikers van Blackboard. Je kunt daarbij denken aan ‘onderwijskundige’  handleidingen, Quick Reference Cards, Good/Best practices, Frequently Asked Questions, Flash tutorials. Niet iedereen heeft voldoende tijd om alles “in huis” te ontwikkelen en in “onderhoudbare vorm” aan te bieden. Als je de Bb support materialen van verschillende instellingen naast elkaar legt, dan zie je erg vaak gelijksoortige zaken terug. Hier en daar wordt al aardig wat support content gedeeld, meestal op ad hoc en informele basis. En natuurlijk zal er op onderdelen specifiek bij een instelling passend materiaal nodig zijn.
Deze NLBb gebruikersdag dag willen we een al op hoofdlijnen voorbereid voorstel doen voor een samenwerkingverband van een groep onderwijsinstellingen om samen te werken aan ondersteunende materialen voor vaardig gebruik van Blackboard. Een unieke kans biedt het gegeven, dat een aantal instellingen voor of in de zomer van 2010 overgaat naar Blackboard 9.1.
Deze dag wordt er ook aandacht besteed aan de veranderingen die Blackboard 9.1 gaat brengen.

Doelgroepen van de bijeenkomst:

Functioneel beheerders, Blackboard-ondersteuners op centraal niveau, Support materialen ontwikkelaars, Blackboard-ondersteuners binnen de faculteiten/academies/schools. Natuurlijk zijn andere geïnteresseerden eveneens welkom.

Programma:

10:00–10:30 
uur  

Ontvangst met koffie en thee

10:30–10:45 uur     

Welkom & opening  (Patrick Klaassen)

10:45–11:30 uur     

De Bussiness Case (Leen van Kaam)
Samen werken aan ondersteunende materialen betekent dat de ontwikkelinspanningen om materialen te ontwikkelen, verdeeld kunnen worden over meerdere instellingen. Dat betekent, dat als een passende ontwikkelmanier gehanteerd wordt, enerzijds elk van die materialen van een betere kwaliteit kan zijn, dat betekent anderzijds, dat er meer materialen ontwikkeld kunnen worden. Echter, niet alle instellingen gebruiken Blackboard op dezelfde manier. Ieder wil de ondersteunende Bb materialen van een eigen layout en van al dan aanvullende of afwijkende eigen inhoudelijke bijzonderheden voorzien. Wat er meer/beter kan, is sterk afhankelijk van de invulling van de samenwerking:

 • Doelen / op te leveren samenwerkingproducten:
 • Werkwijze: Duidelijke afspraken en formats voor de aanlevering van (gezamenlijke) materialen, maar ook ruimte voor eigen materialen;
 • Samenwerkingvormen: Er zijn diverse modellen voor samenwerking denkbaar. D.w.z. er zijn meerdere mogelijkheden (modellen) voor samenwerkingsverbanden (volledig gezamenlijk-samenwerkingsverbanden tussen specifieke instellingen), welke model met welke rollen en taken/activiteiten zijn kansrijk. ;
 • Gebruik van de juiste Content ontwikkeltools (in XML), die presentatie van dezelfde content supportobjecten op meerdere manieren (Saxion Layout, Avans Layout, VU-layout etc…) en op meerdere manieren (bv.Handleidingen, QRC, FAQ.
 • Een voorstel voor een samenwerkingsverband.
 • Onder welke condities is er een “Bussiness Case” voor het in een samenwerkingsverband gaan ontwikkelen en beschikbaar stellen van Bb 9.x supportmaterialen?

11:30–11.50 uur     

Ervaringen van instellingen / samenwerkingsverbanden over realisatie van  supportvormen/materialen
Ervaringen van enkele instellingen, waar men al dergelijke samenwerkingsverbanden voor het ontwikkelen van support materialen heeft gerealiseerd. DO’s en DON’Ts. Plussen en minnen van huidige samenwerkingsvormen en elementen daarbinnen.

11.50–12.30 uur

De Jukebox, een functioneel (concept 1.0) ontwerp en demo eerste prototype (Rik Dijs, Peter Heidemann)
De Jukebox staat voor een (webbased raadpleeg) tool, waarin supportsingles (feitelijk Leerobjecten van een afgesproken formaat) kunnen worden gepubliceerd door daartoe geautoriseerde “samenwerkingspartners”. D.w.z. in de Bb Support Jukebox bewaard en gepresenteerd kunnen worden op meerdere manieren. Aan de hand van dit allereerste prototype van de Bb Support Jukebox proberen we te inventariseren welke eisen en wensen aan de orde zijn.  

12:30–13:30 uur     

Lunch en netwerken
Inschrijven om mee te doen met de Bb Support Jukebox.

13:30–14:00 
uur  

De organisatievorm en werkwijze achter de Jukebox (Bert Frissen)
Het is de bedoeling, dat de Bb Support Jukebox werkt vanaf de zomervakantie en dan voorzien is van een reeks direct en breed bruikbare support materialen voor Blackboard 9.1. Principe: ‘ Think big, begin small’.
Vragen die aan de orde komen zijn o.a. de volgende.

 • Hoe maken we de (denkbare) plannen rond de Jukebox doenbaar, d.w.z.  daadwerkelijk uitvoerbaar gericht op concrete supportproducten?
 • Welke organisatievorm, coördinatiemechanisme en productiewerkwijze is noodzakelijk om het geheel te laten werken, ook na in gebruik name van Bb9.1 bij de deelnemende instellingen?
 • Welke participatievormen zijn er voor instellingen, individuen, en welke taken/rollen moeten ingevuld worden?
 • Welke content ontwikkeltools en Support Single formats kunnen we gebruiken om de inhoud van de Support Jukebox in de vorm van bruikbare en makkelijk uitwisselbare en vervangbare supportsingles te realiseren?
 • Zijn er (ontwikkel- en later exploitatie)kosten aan de Jukebox verbonden, en zo ja wie gaat daarvoor opdraaien?
 • Hoe gaan we om met het principe Halen-Brengen?
 • Wie is de (voorlopig) eigenaar van de Bb Support Jukebox als product/service/tool? Komt er een Bb Support Jukebox met studenten en medewerkers van de deelnemende instellingen als gebruikers of elke instelling zijn eigen Support Jukebox variant waarin de beschikbare Support Singles geplaatst worden?
 • Wat worden de afspraken over het gebruiken van materialen van elders, van anderen, van participanten, van in het samenwerkingsverband via co-Creatie gemaakte Bb Support Content materialen?
 • Welke auteursrechten varianten zullen gehanteerd worden?
 • Wie worden de gebruikers van alle content, van delen van content, van instellingseigen aanvullingen van de content etc.?

14.00–15.00 uur

Blackboard 9.1
Er zit in Bb 9.1 toch wel een aantal flinke veranderingen ten opzichte van Bb 9.0. We hebben Bb gevraagd of ze hierover een presentatie willen geven op de usergroup bijeenkomst.

15.00-15.15 uur

Omgaan met auteursrechten, Blackboard en de Sticht.Pro  (Bert Frissen)
Al geruime tijd is er een discussie gaande in NL over auteursrechten en Blackboard. Voorjaar 2009 is er een werkgroep vanuit de NLBb gebruikersgroep samengesteld. Inmiddels zijn we driekwart jaar verder en is de rol van bijv. Stichting Pro in relatie tot controle op documenten (“readers”) in Blackboard in een volgende fase aangeland. Inmiddels is er ook een eerste contact met specialisten op dit gebied van Surffoundation tot stand gekomen. Kortom, tijd voor een update en evt. vervolgafspraken.  

15.15–15.30 uur

Actuele zaken/vragenrondje voor Bb-Beheerders

15.30-16.30 uur

Borrel en netwerken
Inschrijven voor een of meer samenwerkingrollen voor support materialen productie in realtie tot de Bb Support Jukebox.

Adres: Handelskade 75 7417 DH Deventer  Zie: http://www.saxion.nl/over_saxion/route/deventer

Vanaf NS Station Deventer (te voet)
bij uitlopen hoofdingang station links aanhouden, dan achter het gebouw ‘de Leeuwenbrug’ (naast het station) om, wandelpad volgen (direct langs het spoort) tot de hoofdingang van Saxion.

Aanmelden
Wil je je uiterlijk dinsdag 12 januari 2010 opgeven voor de Blackboard gebruikersdag. Geef s.v.p. aan met hoeveel mensen je van jouw instelling komt. Dit doe je door een mail te sturen naar l.vankaam (a) saxion.nl

Aanmeldingen 

Annemiek Scholten INHolland hele dag
Eric Griep INHolland hele dag
Mira Jantzen ROC Midden Nederland hele dag
Margo Richter ROC Midden Nederland hele dag
Ger Roelen ROC Miden Nederland hele dag
Ronald de Rooij ROC Midden Nederland hele dag
Henk van Rijssen ROC Midden Nederland hele dag
Lucy Wang Radboud Universiteit Bb 9.1
Stef Migchelbrink Radboud Universiteit hele dag
Steven Trooster Radboud Universiteit hele dag
Ineke Jansen Radboud Universiteit hele dag
Jesper Schumacher Open Universiteit hele dag
Karel Roos Universiteit Leiden hele dag
Dan Peters Blackboard Amsterdam hele dag
Patrick Klaassen Universiteit Leiden hele dag
Kees van Kuijen Technische Universiteit Delft hele dag
Arald den Braber Avans Hogeschool hele dag
Ronald van den Tol ROC van Amsterdam hele dag
Jeroen ten Haaf Universiteit Maastricht hele dag
Monica Buijinck Saxion hele dag
Heino Logtenberg Saxion hele dag
Leen van Kaam Saxion hele dag
Peter Heidemann Saxion hele dag
Bert Frissen Avans Hogeschool hele dag
Karin Brekelmans Universiteit van Amsterdam hele dag
Willem van Valkenburg Technische Universiteit Delft na 12.00 uur
Ernst Berkhout Universiteit van Amsterdam hele dag
Thijs Jansen Universiteit van Amsterdam hele dag
Henk Kempf Universiteit van Tilburg hele dag
Veronica Wilking Universiteit van Tilburg hele dag
Oscar Buma Universiteit Utrecht hele dag
Jeroen Sanneman Hanzehogeschool hele dag
Petra Collewijn Hanzehogeschool hele dag
Trudy Leenen Noordelijke Hogeschool Leeuwarden hele dag
Tamzin Wilkinson Blackboard Nederland hele dag
Dorine Koopman-van den Berg Saxion hele dag
Jan Pander ROC Mondriaan hele dag
Lisette Bakalis RijksUniversiteit Groningen hele dag
Frits van Kouwenhove RijksUniversiteit Groningen hele dag
Leny Maesen Open Universiteit hele dag
Judith van Hooijdonk Hogeschool Zuyd hele dag
Marca Gresnigt Universiteit Wageningen hele dag
Gerrit Heida Universiteit Wageningen hele dag
Ton Erenst Universiteit Wageningen hele dag
David Reisner INHolland hele dag
Tom Visscher INHolland hele dag
Ruth Romijn INHolland hele dag
Pia Wolters INHolland hele dag
Noel Jaminon Universiteit Maastricht hele dag
Danny Eijpe Universiteit Maastricht hele dag
Jos Groenewegen Radboud Universiteit hele dag
Steve Pang Vrije Universiteit hele dag
Gerdien Jansen Vrije Universiteit hele dag
Karin Zondervan Vrije Universiteit hele dag
Ellen Peters Universiteit Twente hele dag
Ben Jan Brouwer Politieacademie hele dag
Marian Stuijfzand Avans Hogeschool hele dag
Maarten Hijzelendoorn Universiteit Leiden hele dag
Jiska Memelink Universiteit Leiden hele dag
Peter de Jong Leids Universitair Medisch Centrum hele dag
Henriette van Vredenburch Universiteit Leiden hele dag
Klazine Verdonschot Universiteit Leiden hele dag
Debbie Braakman-Luijten Saxion hele dag
Jos Ensing Hanzehogeschool hele dag
Jan De Baere Katholieke Universiteit Leuven hele dag
Kenny Verbeke Katholieke Universiteit Leuven hele dag
Gerwin Pols Universiteit van Tilburg hele dag
Rudi Clause Avans Hogeschool hele dag

BLackboard Usergroupbijeenkomsten 2010

Hallo allemaal, 

Tijdens de Onderwijs Dagen 2009 hebben we weer een nieuw jaarprogramma gemaakt voor de Blackboard Usergroup bijeenkomsten van 2010.  We zijn op het onderstaande programma uitgekomen voor volgend jaar. Leuk detail om te vermelden is dat we dit jaar zowel meer onderwerpen als instellingen hebben die een bijeenkomst willen hosten, dan dat er beschikbare maanden zijn! Daarnaast zijn we als gebruikersgroep de 200 "leden" inmiddels gepasseerd (zie de Ning site: http://nlbbusergroup.ning.com/profiles/members/)!

We willen proberen om voortaan minimaal 1 bijeenkomst te organiseren waar de verhalen van docenten en studenten centraal staan => De ECHTE gebruikers. Dit jaar is dat de bijeenkomst in mei over Samenwerkend Leren. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag docenten en studenten aan het woord laten over hoe zij Blackboard en andere (E-learning) toepassingen gebruiken om samen(werkend) te leren. 

Daarnaast willen we het komende jaar 1 bijeenkomst organiseren voor de technici onder ons, waar allerhande technische zaken in detail kunnen worden besproken. Deze bijeenkomst moet nog gepland worden.

Als je graag een presentatie wilt geven tijdens een of meerdere van de bijeenkomsten, dan kun je hiervoor contact opnemen met de contactpersoon van de organiserende instelling. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de contactpersonen als je meer wilt weten over de thema’s van de bijeenkomsten.

 • 19 januari – Ontwikkelen van Instructiemateriaal
  Organiserende instelling: Avans Hogeschool en Saxion Hogescholen
  Contactpersoon:
  Bert Frissen (hma.frissen [at] avans.nl) ; Leen van Kaam (l.vankaam [at] saxion.nl)

 • Februari – DLO van de Toekomst
  Organiserende instelling:Vrije Universiteit Amsterdam
  Contactpersoon:Steve Pang (s.pang [at] dienst.vu.nl)
 • Maart – Upgraden naar Blackboard 9
  Organiserende instelling: Katholieke Universiteit Leuven
  Contactpersoon:Jan De Baere (jan.debaere [at] icts.kuleuven.be)
 • April – European Blackboard Userconference (12 – 14 april)
 • 26 mei – Samenwerkend Leren
  Organiserende instelling: Universiteit van Tilburg
  Contactpersoon:
  Veronika Wilking (v.wilking [at] uvt.nl)
 • Juni – Mobile Learning
  Organiserende instelling: Blackboard Amsterdam
  Contactpersoon: Tamzin Wilkinson (tamzin.wilkinson [at] blackboard.com)
 • Juli / Augustus – ZOMER RECES
 • September – Koppelingen met andere systemen
  Organiserende instelling: Maastricht University
  Contactpersoon:
  Jeroen ten Haaf (ja.tenhaaf [at] maastrichtuniversity.nl)
 • Oktober – Content Management
  Organiserende instelling: ROC Midden Nederland
  Contactpersoon: Henk van Rijssen (h.vanrijssen [at] rocmn.nl)
 • November – OWD2010
   
 • Nog te plannen – Technische bijeenkomst
  Organiserende instelling: Universiteit van Amsterdam
  Contactpersoon: David Jan Donner (d.j.donner [at] uva.nl) ; Willem van Valkenburg (W.F.vanValkenburg [at] tudelft.nl)

Ik hoop jullie binnenkort weer te zien!

Groeten,

Patrick Klaassen
Universiteit Leiden
plf.klaassen [at] leidenuniv.nl

Gebruikersgroepbijeenkomst 10 november (Surf Onderwijsdagen)

Hallo allemaal,

Het is weer bijna zover! De Surf Onderwijsdagen staan weer voor de deur en we hebben zojuist van Surf, just in time, een zaaltje gekregen voor onze jaarlijkse Gebruikersgroepbijeenkomst 🙂

Tijdens de eerste dag van de Surf Onderwijsdagen houden we tijdens de lunchpauze weer een Blackboard Gebruikersgroepbijeenkomst:

Datum: Dinsdag 10 November
Tijd: 13:00 uur
Locatie: Zaal 211

Tijdens deze bijeenkomst maken we zoals ieder jaar een planning voor de bijeenkomsten van volgend jaar. Als voorbereiding op de bijeenkomst wil ik jullie vragen via een commentaar op de volgende Ning post aan te geven over welke onderwerpen je volgend jaar graag een bijeenkomst zou willen volgen (of organiseren):

http://nlbbusergroup.ning.com/forum/topics/onderwerpvoorstellen-voor-de

Ik hoop velen van jullie volgende week weer te zien!

Groeten,

Patrick Klaassen
Functioneel Beheer Blackboard
Bestuursbureau – Afdeling Informatiemanagement
Universiteit Leiden

Gebruikersgroepbijeenkomst 29 september 2009 te Heerlen

Op 29 september 2009 wordt in Heerlen bij de Open Universiteit Nederland de volgende gebruikersgroepbijeenkomst gehouden.

Het
thema voor de bijeenkomst is Standaardisatie van content. Een aantal
instellingen (waaronder blackboard) zal vertellen wat zij hieronder
verstaan en óf en hoe men aan standaardisatie van content doet.

Programma:
10:00 – 10:30 Ontvangst met koffie en thee
10:30 – 10:45 Welkom & opening (Jesper Schumacher)
10:45 – 11:30 Standaardisatie in het onderwijs (HP Köhler, Kennisnet)
11:30 – 12:15 Wikiwijs (Robert Schuwer, Open Universiteit Nederland)
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:15 Blackboard
14:15 – 15:00 Avans Hogeschool (o.a. Bert Frissen)
15:00 – 15:45 Blackboard en standaardisatie van content bij de Hogeschool Zuyd (Jeanine Schmeitz, Rienke Schutte)
15:45 – 16:30 Borrel

Locatie:
Open Universiteit Nederland
Valkenburgerweg 177
6419 AT, Heerlen

Je kunt je melden bij de receptie (glazen gebouw langs de weg), zij zullen wijzen naar de parkeerplaatsen op de campus.

Inschrijven:
Inschrijven
kan door een mail te sturen naar jesper.schumacher [a] ou.nl (vermeld
hierbij a.u.b. de naam, functie, e-mailadres en instelling)

Gebruikersgroepbijeenkomst 16 juni 2009 te Amsterdam (Kantoor Blackboard)

Op 16 juni 2009 wordt in Amsterdam bij Blackboard de volgende gebruikersgroepbijeenkomst gehouden.

Samen met Tamzin hebben we een gevarieerd programma weten samen te stellen. Hierbij hebben we geprobeerd om ons niet alleen te focussen op de beheersaspecten van Blackboard maar om ook eens te kijken naar hoe Blackboard door docenten wordt gebruikt. Hiervoor zijn 2 presentaties opgenomen die door docenten worden gegeven over de manier waarop zij Blackboard gebruiken in hun onderwijs. Collegadocenten zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om ook deel te nemen aan de gebruikersgroep bijeenkomst.

Daarnaast wordt er ingegaan op Blackboard 9 en SP1, het Community System en veranderingen in de Support Organisatie van Blackboard. Ook is er tijd ingeruimd waarbij we als gebruikersgroep onze top 5 aan wensen/wijzigingen kunnen bespreken met Blackboard. Product Development zal wat vertellen over hoe wijzigingen worden geprioriteerd en afgehandeld, hoe Service Packs worden samengesteld, etc. En er is natuurlijk voldoende gelegenheid om met Blackboard van gedachte te wisselen over al deze onderwerpen.

De Universiteit van Denemarken zal ook aanwezig zijn tijdens een gedeelte van de gebruikersgroepbijeenkomst. Zij willen graag kennismaken met onze gebruikersgroep en zij zullen ook een presentatie geven over hoe zij het trainen van docenten hebben georganiseerd binnen hun universiteit.

Programma:

09:30 – 10:00      Tea and coffee on arrival
10:00 – 10:15      Opening (Patrick and Tamzin)
10:15 – 10:45      "Rewiring the Minds: A case-study of a blended learning
                          course at the University of Antwerp" by Bart Cornille
10:45 – 11:15      "Accountable in Blackboard" by Dr Joanna.S. Hendriks-Gusc,
                           University of Groningen
11:15 – 11:45      Competence Development Showcase by Inger-Marie F.
                          Christensen, Southern University of Denmark
11:45 – 12:30      E-Portfolio Roadmap – Discussion about Blackboard’s
                          Future Developments (Ramsey Chambers)
12:30 – 13:30      Lunch break
13:30 – 13:55      Bb 9.0 and service pack 1 (Conference call with Debi Himelfarb)
13:55 – 14:15      Security Issues (Conference call with Debi Himelfarb)
14:15 – 14:30      Product Development processes (Conference call with Debi
                          Himelfarb) 
14:30 – 15:00      Benelux top 5 enhancement requests (Willem van Valkenburg
                          and James Owen)
15:00 – 15:15      Wrap-up (Jeroen Greive)
15:15 – 16:15      Closing Tea and Coffee

Locatie:

Blackboard International B.V.
Dam 27 2nd Floor
1012 JS Amsterdam

Inschrijven:

Inschrijven kan door een mail te sturen naar Tamzin.Wilkinson@blackboard.com (vermeld hierbij a.u.b. de naam, e-mailadres en instelling)

Deelnemers (bijgewerkt tot 15-06-2009):

 1. Willem van Valkenburg – TU Delft
 2. David Reisner Hogeschool – INHolland
 3. Petra Collewijn – Hanzehogeschool Groningen
 4. Henk van Rijssen – ROC Midden Nederland
 5. Mira Jantzen – ROC Midden Nederland
 6. Eky Fioole – Avans Hogeschool
 7. Rudi Clause – Avans hogeschool
 8. Kees van Kuijen – TU Delft
 9. Roger Schmitz – Universiteit van Tilburg
 10. Ger Roelen – ROC Midden Nederland
 11. Olaf J.Ritman – Stoas
 12. Steve Pang – Vrije Uni Amsterdam
 13. Céjé Barning – Vrije Uni Amsterdam
 14. Karin Zondervan – Vrije Uni Amsterdam
 15. Arald den Braber – Avans Hogeschool
 16. Marco Gorissen – Maastricht University
 17. Michiel van Hoorn – Maastricht University
 18. Lilian Knops – Maastricht University
 19. Margo Richter – ROC Midden Nederland
 20. Jack Pleumeekers – Hogeschool Zuyd
 21. Marcel Schmitz – Hogeschool Zuyd
 22. Judith van Hooijdonk – Hogeschool Zuyd
 23. Annerien Pin – Hogeschool Zuyd
 24. Marianne Pauwels – Hogeschool Zuyd
 25. Jan Porsius – Albeda College
 26. Frits Salomons – Hanzehogeschool Groningen
 27. Gerdien Jansen – Vrije Universiteit Amsterdam
 28. Coen Hodzelmans – Albeda College
 29. Bert Frissen – Avans Hogeschool
 30. Bert Leene – Avans Hogeschool
 31. Rick Dijs – Avans Hogeschool
 32. Inger-Marie F. Christensen – Uni of Southern Denmark
 33. Jurgen Zeedijk – Hanze University Groningen
 34. Veronika Wilking – Universiteit van Tilburg
 35. Dominique Laloux – International School of Brussels
 36. Jesper Schumacher – Open Universiteit
 37. Piet de Vlugt – ROC Friesland
 38. Edwin Bijland – ROC Friesland
 39. Ronald de Rooij – ROC Midden Nederland
 40. Jan Pander – ROC Mondriaan
 41. Hans de Vries – ROC Mondriaan
 42. Ellen Peters – Universiteit Twente
 43. Ilse Depré – K.U.Leuven
 44. Wim Machiels – K.U.Leuven
 45. Marcel Vos – Open Universiteit
 46. Patrick Klaassen – Universiteit Leiden
 47. Jiska Memelink – Universiteit Leiden
 48. Eric Griep – Hogeschool INHolland
 49. Marca Gresnigt – Wageningen Universiteit
 50. Gerard Folkerts – Wageningen Universiteit
 51. Louwarnoud van der Duim – Rijksuniversiteit Groningen
 52. Hans Boelens – Hanzehogeschool Groningen
 53. Marten Douma – Hogeschool INHolland
 54. Gerwin Pols – TU Delft
 55. Ineke Janssen – Radboud Universiteit Nijmegen
 56. Leen van Kaam – Saxion
 57. Mariëlle van Staalen – Univeristeit van Amsterdam

Gebruikersgroepbijeenkomst dinsdag 26 mei 2009 te Leuven

Op 26 mei 2009 vindt de volgende gebruikersgroepbijeenkomst plaats te Leuven.

Het centrale thema is architectuur, met de nadruk op koppelingen tussen Blackboard en andere applicaties, zoals authenticatie via Shibboleth en SURFfederatie, koppelingen met administratieve systemen via snapshot, building blocks en webservices, en links tussen Blackboard en andere leerplatformen, tools en repositories (zoals de bibliotheekomgeving, toetsomgevingen, …).

Programma van de dag:

 • 10.30 uur – ontvangst
 • 11.00 uur – welkomstwoord
 • 11.10 uur – lezing K.U.Leuven: met aandacht voor authenticatie via Shibboleth, koppelingen met SAP en 12 andere administratieve systemen, Aleph (bibliotheeksysteem), wiki- en blogfarm, QMPerception, mail
 • 12.00 uur – lezing Delft: met aandacht voor diverse koppelingen met andere systemen
 • 12.50 uur: lunch
 • 14.00 uur: lezing Avans: met aandacht vanuit studentperspectief voor koppelingen aan de achter-, zij- en voorkant van Blackboard
 • 14.50 uur: lezing Groningen: met aandacht voor koppelingen met administratieve systemen en point-to-point single sign-on in Blackboard zelf
 • 15.40 – lezing SURF: over SURFfederatie
 • 16.30 uur – rondvraag en afsluiting
 • 17.00 uur – borrel in de Leuvense binnenstad

Locatie:

Mgr. Sencie Instituut
Auditorium 00.28
Faculteit Letteren
Erasmusplein 2
3000 Leuven
Plattegrond

Deze locatie ligt op 5 minuten wandelen van het station.
Voor wie met de auto komt, vlakbij ligt de ondergrondse parkeergarage ‘Ladeuzeplein’.

Wie wil overnachten in Leuven kan hier een overzicht vinden van bed & breakfasts en hotels.

Inschrijven:

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar toledo@kuleuven.be, liefst voor 21 mei.

 

Bijeenkomst mei te Leuven – thema architectuur (authenticatie en koppelingen)

 

Zoals afgesproken op de bijeenkomst te
Groningen begin deze week zouden we de bijeenkomst te Leuven uitstellen tot eind
mei.

 
Ik zou graag dinsdag 26 mei voorstellen
als datum, omdat dan de blokperiode voor onze studenten start en het
gemakkelijker is om vrije lokalen te vinden.
 
Het centrale thema is architectuur, zoals
vorig jaar, maar met de nadruk op koppelingen van Blackboard met andere
applicaties, zoals:
– authenticatie via Shibboleth,
– koppelingen met administratieve systemen
via snapshot, building blocks, webservices, nachtelijke verwerking via parser,
tussenliggende databanken, ..
– koppelingen met andere omgevingen, tools
en repositories (bibliotheekomgeving, wiki- en blogfarm, Sharepoint, mail,
toetsomgevingen, …, bv. via single sign-on, Shibboleth, webservices, building
blocks, …)
 
 
Stuur gerust een mailtje naar toledo@kuleuven.be als je een
voorstel tot presentatie hebt voor deze dag.

Presentaties bijeenkomst over plagiaat en auteursrechten

Hieronder komen de presentaties van de bijeenkomst op 26 februari in Leiden over plagiaat, auteursrechten en OpenCourseWare.

Presentaties Plagiaat

Presentatie Auteursrechten

Presentatie OpenCourseWare

Blackboard usergroup 17 maart 2009 over video diensten en Blackboard

Organisatoren Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen

Plaats Zernikeborg, Nettelbosje 1, 9747 AJ Groningen
Routebeschrijving: http://www.rug.nl/cit/organisatie/overHetCIT/route
Aanmelding:
http://sis.uocg.rug.nl/sis/du/47/registration
Deelnemerslijst: http://sis.uocg.rug.nl/sis/du/47/participants

Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je wel een gedeelte van de bijeenkomst volgen? Dat kan!

De bijeenkomst is via Streaming Video voor iedereen live te volgen via de volgende link: http://streaming1.service.rug.nl/presentations/uoc/

Daarnaast kunnen 5 instellingen via videoconferencing deelnemen aan de bijeenkomst. Als je dat wil, meld je dan bij Gert-Jan Verhey (G.J.Verheij@rug.nl).

Verder zal de bijeenkomst live gestreamd worden. Precieze informatie volgt.

10:30 – 11:00

Inloop met koffie en thee

11:00 – 11:10

Introductie

11:10 – 11:45

ZoEp en Blackboard: implementatie in eigen opleiding m.b.v. een virtuele Course in Blackboard.
(Gert-Jan Verheij, RuG)

11:45 – 12:30

AV-tools en -ondersteuning aan K.U.Leuven (Video- en webconferentie, streaming services, koppeling met Blackboard).
(Ilse Depré, KU Leuven)

12.30-13.15

Lunch

Tijdens de lunch kan met boterhammen en al een webconferentie over hetzelfde onderwerp gevolgd worden die vanaf 12.45 uur wordt uitgezonden door medewerkers van KU Leuven die voor Vlaamse instellingen voor HO een presentatie verzorgen.

13.15-13.50

Scenario’s voor het gebruik van video in het onderwijs bij de HG incl. voorbeelden van gebruik in de Schools.

(Femke Nijhuis, HG)

13.50-14.30

U stream en het gebruik van streaming video in de Fac. Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Leiden.

(Henriëtte van Vredenburch, Universiteit Leiden)

14.30 – 15.00

Online Lectures op de TU Delft

(Kees van Kuijen, TU Delft)

15.00-15.45

De RuG en AV diensten: infrastructuur rond videodienst, ‘Presentations 2 Go’, afscherming van video, koppeling met Blackboard: welke eisen stellen we als gebruikers aan zo’n building Block.
(Gert-Jan Verheij, RuG)

15.45-16.0

Vragen rondom Blackboard, eerste ervaringen met Blackboard 9

Vanaf 16.00

Borrel

Blackboard bijeenkomst op 26 februari 2009

Programma Blackboard Usergroup                           26 februari 2009

10:30 – 11:00      Binnenkomst (koffie/thee)

11:00 – 11:10      Welkomstwoord

11:10 – 11:40      Antiplagiaat: Turn It In  
                         (door Jan De Baere, K.U. Leuven) 
                        
 – Marktonderzoek
                         – Openbare Aanbesteding
                         – Korte demo

11:40 – 12:10      Antiplagiaat: Ephorus 
                         (door Martien Quaak, UMC Utrecht) 
                         – Gebruik Ephorus bij het UMCU
 
                         
  Koppeling Ephorus aan WebCT

12:10 – 12:50      Antiplagiaat: Safe Assign  
                         (door Karin Zondervan, VU) 
                         – Gebruik van Safe Assign binnen de faculteit                                  (door Antoinette Vesseur, UM) 
                         – Ervaring met Safe Assignment bij UM 
                         
  Pilot met andere systemen

12:50 – 13:50      Lunch

13:50 – 14:30      Auteursrechten
                         (door Just de Leeuwe, TU Delft) 

14:30 – 15:10      Open Courseware  
                         (door Willem van Valkenburg, TU Delft) 

15:10 – 16:00     Rondje beheerders + Discussie

16:00                 Borrel

Locatie: Universiteit Leiden, Studentencentrum Plexus, Spectrumzaal
Address: Kaiserstraat 25, 2311 GN Leiden
  

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan: FbBlackboard@bb.leidenuniv.nl

Aanmeldingen (bijgewerkt tot 24/02/2009):

 1. Patrick Klaassen (Universiteit Leiden)
 2. Jiska Memelink (Universiteit Leiden)
 3. Jan De Baere (K.U. Leuven)
 4. Karin Zondervan (VU)
 5. Martien Quaak (UMC Utrecht)
 6. Willem van Valkenburg (TU Delft)
 7. Henk van Rijssen (ROCMN)
 8. Ineke Janssen (Radboud Universiteit Nijmegen)
 9. Oscar Buma (Universiteit Utrecht)
 10. Frits Salomons (Hanzehogeschool Groningen)
 11. Rob le Pair (Radboud Universiteit Nijmegen)
 12. Karel Roos (Universiteit Leiden) 
 13. Just de Leeuwe (TU Delft)
 14. Herwig Stulens (K.U. Leuven)
 15. David Reisner (OKR INHolland)
 16. Josef Sennekool (Hanzehogeschool Groningen)
 17. Kees van Kuijen (TU Delft)
 18. Mirjam Winkelmolen (Hogeschool INHolland)
 19. Rob Tempelaars (Hogeschool Leiden)
 20. Hans Boelens (Hanzehogeschool Groningen)
 21. Antoinette Vesseur (Universiteit Maastricht)
 22. Veronika Wilking (Universiteit van Tilburg)
 23. Marjana Rhebergen (Universiteit Leiden)
 24. David Jan Donner (UvA)
 25. Karin Brekelmans (UvA)
 26. Ernst Berkhout (UvA)
 27. Beppie van Bergen (Radboud Universiteit Nijmegen)
 28. Annemiek Scholten (Hogeschool INHolland)
 29. Ingrid de Lijser (Universiteit Leiden, LUMC)
 30. Roger Schmitz (Universiteit van Tilburg)
 31. H op den Brouw (Universiteit van Tilburg)
 32. Maarten van Wesel (Universiteit Maastricht)
 33. Jos Jans (Stoas Learning)
 34. Tamzin Wilkinson (Blackboard)
 35. Arald den Braber (Avans)
 36. Bert Frissen (Avans)
 37. Steve Pang (VU)
 38. Rony Baekeland (Artesis Hogeschool Antwerpen)
 39. Geert De Schutter (Universiteit Antwerpen)
 40. Judith van Dommelen (Hogeschool Leiden)
 41. Geert van Duffel (Karel de Grote Hogeschool Antwerpen)