Building block Streaming Video

Bij de RUG zijn we voornemens een buildingblock te gaan bouwen om streamingvideobestanden op een externe streamingvideoserver(eigen/sv-dienst surf) te plaatsen en te linken vanuit Blackboard.

Dit hangt samen met het gereed komen van de nieuwe streaming video (sv) dienst van Surf(vp-x/vip in 2008). De daar gebruikte afschermingstechnologie komt als open source programma beschikbaar. Naast het gebruik van deze afscherming wordt het ook mogelijk de nieuwe sv-dienst van surfnet te benaderen (plaatsen video/ linken video) met soa en single sign on technologie.

Deze zaken willen wij verenigen in een te bouwen buildingblock met(voorlopig) de volgende functionaliteiten:

  • het kunnen plaatsen van video op sv-dienst server of eigen server (die wel gebruikt maakt van de afschermingstechnologie van Surfnet)
  • Het hebben als docent van een lijstje favoriete video’s die geplaatst kunnen worden vanuit een bepaalde course op Blackboard zodat de deelnemers van deze course (alleen) bij deze video kunnen. (sv-surfnet/eigen server, zie boven)
  • In tweede instantie: het toevoegen van de geselecteerde video’s uit zoepportal aan het lijstje favorieten (de vind tool zoepportal komt in 2008 beschikbaar voor alle instellingen met een academia licentie)
  • In tweede instantie: Studenten krijgen binnen een bepaalde course de mogelijkheid om zelf video’s toe te voegen (sv-surfnet/eigen server, zie boven)

Indien jouw instelling geïnteresseerd is in zo’n buildingblock dan horen wij dat graag, meld je per e-mail bij Gert-Jan Verheij g.j.verheij [a] rug.nl

Building Block Ruilbeurs 29-03-2007


Donderdag 29 maart
vindt van 11 tot 15 uur bij de Politieacademie de Building Block Ruilbeurs plaats. Op deze ruilbeurs zullen de universiteiten Leiden en Groningen, de hogeschool Avans en de Politieacademie laten zien welke functionaliteit zij ter aanvulling op Blackboard hebben ontwikkeld. Tevens zal er aandacht besteed worden aan de Blackboard Building Blocks eXchange Community, een initiatief van Leiden, ROC Midden Nederland, Delft en Avans. Het doel van zowel de ruilbeurs als de community is om building blocks uit te wisselen, ideeën te verzamelen en samenwerkingsverbanden op te zetten.

Wil je de Building Block Ruilbeurs bijwonen en heb je niet gereageerd op de vooraankondiging, stuur dan een mail naar fabienne.van.daalen [a] politieacademie.nl. Je ontvangt dan het programma en een routebeschrijving.

Aankondiging Building Block Ruilbeurs 29-03-2007

Beste Blackboarders,

Vorig jaar heeft Avans Hogeschool op 31 augustus de eerste Building Block Ruilbeurs georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken dat de Politieacademie een half jaar later het stokje over zou nemen.

Strikt genomen zou de volgende ruilbeurs dus eind februari plaats moeten vinden. Omdat dan echter bijna iedereen op de Bb World Europe 2007 rondloopt, is de datum van de ruilbeurs vastgesteld op donderdag 29 maart 2007 van 11:00 uur tot 15:00 uur.

Voor het programma ben ik nog op zoek naar sprekers. De Politieacademie is zelf bezig met het ontwikkelen van een aantal Building Blocks die wij natuurlijk graag die dag laten zien, maar wie wil er naast ons nog een demonstratie geven van een Building Block dat men ontwikkeld heeft? Ook lijkt het mij interessant om te horen wat de Building Block Exchange groep (B4X) voor vorderingen heeft gemaakt.

Graag ontvang ik bericht als je een presentatie wilt geven.

Ook ontvang ik in verband met de reservering van de congresruimte en de lunch graag per mail een voorlopige aanmelding als je interesse hebt om de ruilbeurs bij te wonen. Zodra het programma bekend is stuur ik je dan een uitnodiging met routebeschrijving e.d.

Groeten,

Fabienne van Daalen

Drs. Fabienne van Daalen
Functioneel beheerder E-Campus
Politieacademie, Centrum voor Interne Dienstverlening
T: (055) 539 2603
E: fabienne.van.daalen [a] politieacademie.nl

Buildingblock: Unenroll tool

Met deze tool wordt het voor instructors mogelijk om hun studenten de gelegenheid te geven zichzelf uit te schrijven voor een cursus/community. Standaard kunnen studenten in Blackboard alleen door de instructor worden uitgeschreven, een taak die nogal eens verwaarloosd wordt.

Na installatie van deze E-merge tool kan de instructor de un-enroll optie aan of uit zetten voor zijn cursus. Hij moet daarbij kiezen uit twee mogelijke un-enroll-strategieën, (delete of deactivate). Studenten kunnen zich, nadat de docent de tool geconfigureerd heeft, uitschrijven voor de betreffende cursus zonder verdere tussenkomst van de docent.

Deze Buildingblock is ontwikkeld door de TU Delft en is onder Open-Source licentie (vrijelijk) beschikbaar.

Meer Informatie & Download

Buildingblock: RichURL

Doel van de RichURL extensie is het mogelijk te maken dat er in Blackboard een link naar een extern systeem wordt geplaatst die informatie meegeeft over de Blackboard context waarin de link gebruikt wordt. Zo is het mogelijk om de gebruikersnaam van de ingelogde gebruiker in Blackboard mee te geven op het moment dat deze klikt op de link.

De bouw van de extensie werd gesponsord door de Universiteit van Leiden. Deze tool is onder Open-Source licentie (vrijelijk) beschikbaar.

Meer informatie & Download