Universiteit Leiden – Functionele Test Bb 7.2

Deze functionele test bestaat uit testcases voor het testen van nagenoeg alle onderdelen van Blackboard 7.2 die studenten en docenten gebruiken.

De testcases worden uitgevoerd in een aantal testcourses die voor het uitvoeren van de testcases dienen te worden aangemaakt in Blackboard. Verschillende testcases worden door accounts met verschillende rollen in Blackboard uitgevoerd. Deze accounts dienen eveneens in Blackboard te worden aangemaakt voordat begonnen wordt met testen. 

De volledige functionele test bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Wordbestand met beschrijving van de inrichting van de testcourse en ondersteundende courses in Blackboard: Beschrijving Test Course Blackboard 7.2.doc
  2. Excel bestand met alle testcases erin: Test Cases 7.2.xls
  3. Excelbetand met de details van de verschillende accounts, nodig om de tests uit te voeren: RollenBlackboard 7.2.xls
  4. Zip-file met alle bestanden nodig om de cases uit te voeren. Moet uitgepakt worden voor het gebruikt kan worden: Testbestanden 7.2.zip

Op alle bovenstaande bestanden is een Creative Commons Licentie van toepassing.
Creative Commons License