Overleg met Stichting PRO

Afgelopen vrijdag hebben wij met een delegatie van de NLBBUG, bijgestaan door Wilma Mossink van Surf en Just de Leeuwe van TU Delft Library, gesproken met de Stichting PRO.

Stichting PRO vertegenwoordigt de uitgevers en wordt ook betaald door de uitgevers.  Ze zeggen zelf dat hun ultieme doel is om zichzelf op te heffen. Zolang  hun werkzaamheden nog voldoende opleveren, blijven de uitgevers ze echter betalen. Hun werkzaamheden zijn er nu vooral gericht op het gerust stellen van de uitgevers.

Wij hebben duidelijk aangegeven dat eigenlijk het grootste probleem is dat docenten niet kunnen weten of ze zich netjes houden aan de regels. Stichting PRO heeft aangegeven dat ze bezig zijn om een stuk (6 A4’tjes) op te stellen waar precies in staat wanneer een docent zich aan de regels houdt. Wij hebben aangegeven dat dit eigenlijk omgezet moet worden naar een ja/nee-beslisboom, zodat het voor een docent makkelijk is om te controleren of hij het goed doet. Een digitaal loket wordt er opgezet om docenten hierbij te helpen. Sancties zonder goede voorlichting werken niet! Er zal vanuit Stichting PRO ook een test komen onder docenten of hun materiaal ook te begrijpen is voor een normale docent.

Een aantal uitgangspunten op een rij:

 • Eerst voorlichting en dan pas controle
 • Documentatie van Stichting PRO moet in Nederlands en Engels
 • De activiteiten van Stichting PRO zijn niet alleen gericht op het WO, maar ze hebben ook een akkoord met de MBO-raad.
 • We werken toe naar een standaard procedure voor de toegang tot Blackboard, die aan alle kanten is afgedekt (juridisch, privacy-technisch, etc)
 • Er is allerlei materiaal waar dat docenten vrij kunnen gebruiken, vanwege licenties die de instellingen met uitgevers hebben afgesloten.

Zodra alle documentatie klaar is, wordt Stichting PRO uitgenodigd om bij een NLBUG-bijeenkomst hier een presentatie over te geven.

In april is er een vervolgafspraak waarin wij hier verder op in gaan. Afgesproken is dat ik het aanspreekpunt ben voor de Stichting PRO en de NLBBUG.

Met vriendelijke groet,

Willem van Valkenburg

Bijeenkomst ‘DLO van de Toekomst’ op 18 februari 2010

In navolging van
collega’s Leen van Kaam (Saxion Hogeschool) en Bert Frissen (Avans
Hogeschool) wil ik namens de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) alvast
een voor-aankondiging doen voor de Blackboard Usergroup-bijeenkomst in
februari 2010. De precieze datum voor deze bijeenkomst is donderdag 18 februari 2010. Het zit tactisch ingeklemd tussen Carnaval en de Krokusvakantie. De thema voor deze meeting zal zijn: ‘DLO van de Toekomst’.

Sinds 2002 gebruikt de
VU Blackboard als centrale digitale leeromgeving (DLO). De vraag is of
Blackboard anno 2009 nog voldoet aan de huidige en toekomstige eisen
van de VU, of moet worden aangevuld met – of vervangen door – een
andere IT oplossing. Om hier achter te komen is in oktober 2008 op
initiatief van het Onderwijscentrum VU het project ‘Verkenning Next DLO
VU’ van start gegaan. Het project heeft tot doel het College van
Bestuur te adviseren over de DLO die het meest geschikt is om in het
komende decennium de onderwijs- en leerprocessen van de VU te
ondersteunen. Tijdens deze meeting willen we uitkomsten uit dit
onderzoek graag aan jullie presenteren.

We willen ook een oproep doen aan iedereen rondom de volgende vraagstellingen:

 1. Welke instellingen gebruiken naast Blackboard veel andere applicaties en/of tools en hoe werkt dat samen?
 2. Welke instellingen denken erover na om eventueel een andere koers te gaan varen (al dan niet met een nieuwe DLO)?

Welke instellingen
hebben interesse om een deel van het programma te vullen door een
presentatie te geven die raakvlakken heeft met de 2 bovenstaande
vraagstellingen? We hebben een interessant programma in gedachten. Het
wordt vast als altijd een gezellige dag.

Contactpersoon: Steve Pang (j.h.pang (a) vu.nl)

Blackboard Teaching & Learning Conference 2010 – Call for Presentations

Blackboard Teaching & Learning Conference 2010

Van 12 t/m 14 april vind de Blackboard Teaching & Learning Conference 2010 plaats in Swansea Bay, South Wales. Dit is BbWorldEurope nieuwe stijl.

Er is nu een oproep om presentaties in te dienen voor deze conferentie. Omdat wij als Nederlandse gebruikers natuurlijk ver voorlopen, roep ik iedereen op om een presentatie in te dienen.

We would like to invite you to
present at the conference: Your chance to share your experiences, knowledge and
expertise with your fellow educators, course designers, system administrators,
and eLearning managers from across Europe, the Middle East, and Africa.

Click
here to learn more and submit your presentation

We are working with
our Programme Steering Group to bring you a conference programme that is most
interesting for you and your colleagues.  Our aim is to ensure that the
presentations and interactions of users during the conference help each one of
you. You are working with Blackboard solutions on a daily basis and we want to
help you be successful in your role.

A program
that is focused on you
Don’t miss the opportunity to:

 • Network and connect
  with peers from across Europe
 • Learn about
  upcoming Blackboard innovations and products
 • Share best
  practices and learn new ideas
 • Attend focused user
  presentations
 • Attend free 90
  minute Blackboard training sessions
 • Enjoy social time
  in the scenic Swansea Bay area

Meer informatie over de conferentie is te vinden op www.blackboard.com/Swansea2010

Gebruikersgroepbijeenkomst 29 september 2009 te Heerlen

Op 29 september 2009 wordt in Heerlen bij de Open Universiteit Nederland de volgende gebruikersgroepbijeenkomst gehouden.

Het
thema voor de bijeenkomst is Standaardisatie van content. Een aantal
instellingen (waaronder blackboard) zal vertellen wat zij hieronder
verstaan en óf en hoe men aan standaardisatie van content doet.

Programma:
10:00 – 10:30 Ontvangst met koffie en thee
10:30 – 10:45 Welkom & opening (Jesper Schumacher)
10:45 – 11:30 Standaardisatie in het onderwijs (HP Köhler, Kennisnet)
11:30 – 12:15 Wikiwijs (Robert Schuwer, Open Universiteit Nederland)
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:15 Blackboard
14:15 – 15:00 Avans Hogeschool (o.a. Bert Frissen)
15:00 – 15:45 Blackboard en standaardisatie van content bij de Hogeschool Zuyd (Jeanine Schmeitz, Rienke Schutte)
15:45 – 16:30 Borrel

Locatie:
Open Universiteit Nederland
Valkenburgerweg 177
6419 AT, Heerlen

Je kunt je melden bij de receptie (glazen gebouw langs de weg), zij zullen wijzen naar de parkeerplaatsen op de campus.

Inschrijven:
Inschrijven
kan door een mail te sturen naar jesper.schumacher [a] ou.nl (vermeld
hierbij a.u.b. de naam, functie, e-mailadres en instelling)